اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرح لطفی کاشانی

روان شناسی تخصصی دانشیار،

lotfikasaniriau.aciir

سردبیر

فرح لطفی کاشانی

روان شناسی تخصصی دانشیار

lotfikashaniriau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احدی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jtbcpriau.ac.ir

دکتر سیدعلی احمدی ابهری

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌‌ درمانی

0riau.ac.ir

دکتر بهروز بیرشک

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

00riau.ac.ir

دکتر علی دلاور

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

000riau.ac.ir

دکتر حسن رفیعی

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

0000riau.ac.ir

دکتر زهره سرمد

استاد دانشگاه تهران

00000riau.ac.ir

دکتر علی‌اکبر سیف

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

000000riau.ac.ir

دکتر عبدالله شفیع‌آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

0000000riau.ac.ir

دکتر فرح لطفی کاشانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

lotfikashaniriau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر جودی کوریانسکی

استاد دانشگاه کلمبیا

00000000riau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد محیط

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

00000000ria.ac.ir

دکتر مهرداد نوابخش

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

000000000riau.ac.ir

دکتر شهرام وزیری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

0000000000riau.ac.ir