تماس با ما

نشانی: رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان 9، دفتر مجله اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی

صندوق پستی: 189

شماره تماس: 09376646655

Email: jtbcp@riau.ac.ir