راهنمای نویسندگان

 

اصولی کلی

 

 • مقاله نباید  قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد. 
 • مشخصات نویسندگان (رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشگاه، شهر، کشور) در سایت مجله به درستی درج شود.
 • نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله جهت اخذ شناسه پژوهشگر (ORCID) از سایت  ORCID.org اقدام کرده باشند.
 • تنها دو فایل از مقاله با نام و بدون نام به همراه نامه‌ی فرم تعهد، از طریق سایت ارسال شود.
 • در منابع و تنظیم متن از شیوه APA استفاده کنید.
 • مطالب خود را صرفا در 11 تا 13 صفحه تنظیم کنید. توجه داشته باشید که برای چاپ مقالات بیش از 13 صفحه، باید برای هر صفحه 100 هزار تومان هزینه اضافی پرداخت کنید. 
 • مقاله‌های ارسالی منحصراً باید از طریق سامانه مجله ارسال شود.
 • هزینه‌های داوری در دو نوبت جداگانه (پیش از داوری و هنگام پذیرش نهایی مقاله) باید به حساب دانشگاه واریز شود.
 • ارسال مقاله‌ها و یا پرداخت وجه برای داوری به منزله پذیرش مقاله نیست و تا آخرین مرحله ویراستاری علمی، مقاله پذیرفته شده تلقی نمی‌شود و در صورت عدم پذیرش مقاله، وجه دریافتی مسترد نمی‌شود.
 • ارسال مقاله به فصلنامه، به معنای واگذاری حق تالیف آن، به فصلنامه‌ی اندیشه و رفتار است. این مقاله‌ها نباید پیش از این در نشریه‌ای به چاپ رسیده یا به طور همزمان به نشریه‌ی دیگری ارسال شده باشد.

 

الزامات اختصاصی

 

 • فصل‌نامه‌ی اندیشه و رفتار، مقاله‌هایی را می‌پذیرد که در زمینه‌ی روان‌شناسیی بالینی و برگرفته از یافته‌های پژوهشی باشد.
 • سایز صفحه مقاله در اندازه 17*24 تنظیم و متن را با فونت B zar 12 بدون فاصله (no spacing) و جداول را  با فونت B zar 10 بدون فاصله (no spacing) تایپ کنید.
 • متون انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 11 و تیترها با حروف ضخیم (Bold) تایپ شوند
 • مقاله‌های ارسالی، باید به ترتیب دارای چکیده‌ی فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و فهرست منابع باشد.
 • ‌‌چکیده‌ی فارسی و انگلیسی به ترتیب در حداکثر 300 تا 350 واژه، شامل زمینه و هدف، مواد و روشها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی تنظیم شود.
 • واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی متناسب با عنوان مقاله و منطبق با سیستم MeSHتنظیم شود.
 • ‌‌مقدمه باید معرف مساله، مبانی نظری، پیشینه، هدف (ها)، پرسش (ها) ی پژوهش باشد.
 • در داخل متن بار اول باید تا 3 نفر را نام ببرید و بعد از آن از عبارت "و همکاران" استفاده کنید. در بار دوم به بعد می‌توانید صرفا از نام نویستده‎ی اول و بلافاصله "و همکاران" استفاده بفرمایید.
 • فقط اصطلاحات کلیدی و حتما نام انگلیسی ابزار و آزمون‌ها را به انگلیسی در زیر نویس قید بفرمایید.
 • ‌‌روش باید به ترتیب و بدون درج تیترهای فرعی شامل شرح دقیقی از نوع پژوهش، جامعه‌ی آماری، روش نمونه برداری، گروه نمونه، ابزار (با ذکر شناسنامه) و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و ذکر مفروضه‌های استفاده از این روشهای آماری باشد.
 • ‌‌یافته‌ها معرف نتایج آماری، جدول‌ها (شماره و عنوان در بالا) و نمودارها (شماره و عنوان در پایین) باشد.
 • در ابتدای بخش یافته ها حتما اطلاعات توصیفی متغیرهای خود را شامل میانگین و انحراف معیار در یک جدول ارایه نمایید. اگر کار شما استفاده از رگرسیون است حتما ماتریس همبستگی خود را در متن قرار دهید.
 • لطفا اعداد و مقادیر به فارسی تایپ شوند و در استفاده از ممیزها دقت فرمایید تا به جای ممیز از نقطه استفاده نشود.
 • در صورت استفاده از یک روش درمانی، بسته درمانی خود را به تفکیک جلسات معرفی کنید.
 • در انتهای بخش روش، حتما روش آماری، چرایی استفاده از آن و مفروضه‌های بررسی شده را توصیف کنید و بنویسید که از چه نرم افزاری برای تحلیل استفاده کرده‌‌اید.
 • بحث و نتیجه‌گیری نشان دهنده‌ی ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه‌ها و تبیین علل، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها باشد.
 • ‌‌منبع‌ها فقط به صورت لاتین و به ترتیب الفبا (مطابق با روش APA) تنظیم شود.
 • فصل‌نامه‌ی اندیشه و رفتار، در ویراستاری علمی و ادبی مقاله‌ها، آزاد است و مقاله‌های رسیده را باز نخواهد گرداند.
 • نویسنده(گان) در برابر نوشته‌های خود مسوولیت کامل دارند. 
 • پذیرش یا رد هر مقاله، در طول مدت سه ماه به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

 

فلوچارت پذیرش مقاله

فریم آماده برای تنظیم مقاله