اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 

هدف عمده فصلنامه اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با روان‌شناسی بالینی است. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

آسیب شناسی روانی

ویژگی های شخصیتی

اختلالات روانی و رفتاری

تشخیص اختلالات

روان درمانی

مداخله روانشناختی

ارزیابی روانی

توانبخشی

 به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.