درباره نشریه

درباره فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی

 

فصلنامه اندیشه و رفتار در روان‎شناسی بالینی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در ایران منتشر می‎شود. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه‌گذاری شده است. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‎المللی با تمرکز بر مباحث روان‎شناسی بالینی پایه‌گذاری شده است. هدف فصلنامه اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی انتشار مقالات با کیفیت در رابطه با یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم روان‌شناسی بالینی است. این فصلنامه به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.