دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، دی 1391، صفحه 1-100 
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی

صفحه 27-36

فریبا نبوی آل آقا؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ حسن احدی؛ محمد علی نظری


اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی

صفحه 37-46

مهدی خوریانیان؛ لیلا حیدری نسب؛ زهرا طیبی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف آقامحمدیان شعرباف


سبک های هویت و پریشانی روانی

صفحه 77-86

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی