دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 1-100 
2. اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی

صفحه 37-46

فاطمه قره باغی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی

صفحه 17-26

عاطفه خراسانی زاده؛ طاهره رنجبری پور؛ حمید پورشریفی؛ فریبرز باقری؛ جعفر پویامنش


5. اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

صفحه 47-56

بی بی سمیه احمدی بجستانی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ سید علی کیمیایی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


8. بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان

صفحه 77-86

منصور بیرامی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ تورج هاشمی؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان