دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تیر 1397، صفحه 1-108 
5. راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا

صفحه 47-56

کبری سلامی اصل؛ سید علی مرعشی؛ نجمه حمید؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند