دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، فروردین 1393، صفحه 1-100 
1. اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 7-16

سارا محمدی زاده؛ محمد مرادی جو؛ سلوی شمس الدینی؛ زهرا جمشیدی فر


2. اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی

صفحه 17-26

سجاد یاریان؛ سید روح اله محمودی مقدم؛ شیرعلی خرامین؛ فریبرز نیکدل


8. تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین

صفحه 77-87

قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده؛ لیلا پناغی؛ مانا رشیدی؛ محبوبه باقری