دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 1-100 
1. اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی

صفحه 7-16

عبداله امیدی؛ جواد مومنی؛ فریبا رایگان؛ حسین اکبری؛ انسیه طلیقی


3. پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب

صفحه 27-36

امراله ابراهیمی؛ زهرا امامی؛ سید محمد حسن کلانتر معتمدی؛ حمید نصیری ده سرخی


6. اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد

صفحه 57-66

سمیه رجب پور فرخانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


7. بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن

صفحه 67-76

رضا جوهری فرد؛ امیر رضا برومند؛ کارل ادوارد شایت؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نجمه حمید؛ ایران داودی