دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، دی 1392، صفحه 1-101 
سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام

صفحه 17-26

سهیلا حسینی؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ عاطفه فردوسی پور


تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت

صفحه 37-46

مرتضی فرازی؛ لعیا غلامی تهرانی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ هاشم شمشادی؛ مهدی رهگذر