نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، شهنام ارایه مدل ارتقا رفتار خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو براساس سبک زندگی، دانش دیابتی و ادراک بیماری با میانجیگری سرمایه روانشناختی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 67-76]
 • ادهمی مقدم، فرهاد عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس در کلینیک های منتخب شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 91-101]
 • افتخار، زهرا نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در تبیین همبستگی بین سیستم فعال‌سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 55-66]
 • افضل آقایی، منور نقش خشم، تیپ شخصیتیD ، و ناگویی هیجانی در پاتوژنز و سیر پسوریازیس: یک مرور روایتی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-40]
 • امیدی، عبدالله مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی و افراد غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 41-54]
 • امیرفخرایی، ازیتا اثر بخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارنه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 79-90]
 • انوشیروانی، مجید نقش خشم، تیپ شخصیتیD ، و ناگویی هیجانی در پاتوژنز و سیر پسوریازیس: یک مرور روایتی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-40]
 • اورکی، محمد تاثیر مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تمرینات بیوفیدبک بر کنترل توجه، کارکردهای اجرایی و ولع مصرف در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 47-56]

ب

 • باباپور خیرالدین، جلیل اثربخشی آموزش سبک زندگی بر نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 57-66]
 • بیاضی، محمد حسین نقش خشم، تیپ شخصیتیD ، و ناگویی هیجانی در پاتوژنز و سیر پسوریازیس: یک مرور روایتی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-40]

پ

 • پاک، راضیه پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 7-16]
 • پرهون، کمال تاثیر مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تمرینات بیوفیدبک بر کنترل توجه، کارکردهای اجرایی و ولع مصرف در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 47-56]
 • پروین، مائده اثربخشی آموزش سبک زندگی بر نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 57-66]
 • پیمان، ساره اثر بخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارنه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 79-90]
 • پورشریفی، حمید نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 67-78]

ت

 • ترابی زنوز، سحر پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 7-16]

ج

 • جابرزاده، نازنین زینب نقش خشم، تیپ شخصیتیD ، و ناگویی هیجانی در پاتوژنز و سیر پسوریازیس: یک مرور روایتی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-40]
 • جعفری مهدی آباد، امیرحسین بررسی اختلالات شناختی بیماران دوقطبی نوع یک با ویژگی های سایکوتیک و مقایسه آنها با گروه بهنجار [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 77-86]

چ

 • چلبیانلو، غلام رضا برازش مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 در پیش بینی نشانه های اختلالات شخصیت خوشه ب در جمعیت غیربالینی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 17-26]

ح

 • حافظی، فریبا نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در تبیین همبستگی بین سیستم فعال‌سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 55-66]
 • حیدریی، علیرضا نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در تبیین همبستگی بین سیستم فعال‌سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 55-66]
 • حسنی، ژیلا مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی و افراد غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 41-54]
 • حسین زاده، اعظم اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از پیشرفت بیماری و واکنش روانی بیماران مبتلا به کم‌کاری تیرویید [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 27-36]
 • حمیدیان، ساجده بررسی اختلالات شناختی بیماران دوقطبی نوع یک با ویژگی های سایکوتیک و مقایسه آنها با گروه بهنجار [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 77-86]

خ

 • خیاطان، فلور اثر بخشی طرحواره درمانی بر محرومیت هیجانی، اضطراب، افسردگی و استرس در زنان مبتلا به سو هاضمه عملکردی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 27-36]

د

 • دلاوران، فیروزه عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس در کلینیک های منتخب شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 91-101]
 • دهقان منشادی، سیدمسعود اثربخشی اختصاصی‌سازی حافظه سرگذشتی بر اجتناب تجربه‌ای، نشخوارهای ذهنی وکیفیت زندگی در زنان خیانت دیده‌ی دارای علایم افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 15-24]

ر

 • رحیمیان بوگر، اسحق اثربخشی مداخله خانواده مدار با استفاده از فضای مجازی بر تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 7-14]

ز

 • زارعی، سلمان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از پیشرفت بیماری و واکنش روانی بیماران مبتلا به کم‌کاری تیرویید [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 27-36]
 • زارعان، مصطفی اثربخشی آموزش سبک زندگی بر نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 57-66]
 • زارع نیستانک، محمد اثربخشی اختصاصی‌سازی حافظه سرگذشتی بر اجتناب تجربه‌ای، نشخوارهای ذهنی وکیفیت زندگی در زنان خیانت دیده‌ی دارای علایم افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 15-24]
 • زاهد پاشا، بهاره عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس در کلینیک های منتخب شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 91-101]
 • زربخش، محمدرضا ارایه مدل ارتقا رفتار خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو براساس سبک زندگی، دانش دیابتی و ادراک بیماری با میانجیگری سرمایه روانشناختی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 67-76]
 • زنجانی، زهرا مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی و افراد غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 41-54]

س

 • سماوی، عبدالوهاب اثر بخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارنه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 79-90]

ص

 • صاحب الزمانی، محمد عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس در کلینیک های منتخب شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 91-101]

ع

 • عبدی، الهام اثربخشی مداخله خانواده مدار با استفاده از فضای مجازی بر تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 7-14]
 • عبدی، الهام اثربخشی مداخله خانواده مدار با استفاده از فضای مجازی بر تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 7-14]
 • عبدی، رضا برازش مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 در پیش بینی نشانه های اختلالات شخصیت خوشه ب در جمعیت غیربالینی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 17-26]
 • عسکری، مهین اثر بخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارنه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 79-90]

ف

 • فدوی نیا، پریسا اثر بخشی طرحواره درمانی بر محرومیت هیجانی، اضطراب، افسردگی و استرس در زنان مبتلا به سو هاضمه عملکردی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 27-36]
 • فراشبندی، افسانه نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در تبیین همبستگی بین سیستم فعال‌سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 55-66]
 • فروزنده، الهام اثربخشی اختصاصی‌سازی حافظه سرگذشتی بر اجتناب تجربه‌ای، نشخوارهای ذهنی وکیفیت زندگی در زنان خیانت دیده‌ی دارای علایم افسردگی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 15-24]

ق

 • قرانی اشتلق سفلی، اعظم پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 7-16]
 • قربانی، راهب اثربخشی مداخله خانواده مدار با استفاده از فضای مجازی بر تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 7-14]

ک

 • کیامنش، علیرضا نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 67-78]

م

 • متولی، فاطمه ارایه مدل ارتقا رفتار خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو براساس سبک زندگی، دانش دیابتی و ادراک بیماری با میانجیگری سرمایه روانشناختی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 67-76]
 • محسنی کبیر، معصومه نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 67-78]
 • محمدی نیا، سودابه بررسی اختلالات شناختی بیماران دوقطبی نوع یک با ویژگی های سایکوتیک و مقایسه آنها با گروه بهنجار [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 77-86]
 • محمودعلیلو، مجید پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 7-16]
 • میراحمدی، بهاره تاثیر مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تمرینات بیوفیدبک بر کنترل توجه، کارکردهای اجرایی و ولع مصرف در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 47-56]
 • مردانی، لطیفه سادات برازش مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 در پیش بینی نشانه های اختلالات شخصیت خوشه ب در جمعیت غیربالینی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 17-26]
 • مشایخ، مریم نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 67-78]
 • مشایخی قویونلو، وحید نقش خشم، تیپ شخصیتیD ، و ناگویی هیجانی در پاتوژنز و سیر پسوریازیس: یک مرور روایتی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-40]