نمایه نویسندگان

آ

 • آهی، قاسم بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (5-YAM) مبتنی بر DSM-5 [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 1-16]

ا

 • ابهرزنجانی، فرناز اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]
 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • احمدی بجستانی، بی بی سمیه اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • ادیبی، پیمان مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • اصلاح کار، سعیده مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 27-36]
 • افشاری، بهروز بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم‌گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 37-46]
 • امیری، مهدی اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]
 • امین، سید افراز مقایسه ی وضعیت سلامت روان در بین دو گروه از دانشجویان با و بدون پیشینه ی سو رفتار جنسی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 27-36]
 • امین زاده، ژاله بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 67-76]
 • انصارحسین، سروین اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]

ب

 • بابایی، کریم بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 67-76]
 • باباپور خیرالدین، جلیل بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • باباخانی، نرگس تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) بر میزان استرس ادراک شده و توانایی حل مساله زنان جوان [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 17-26]
 • باقری، فریبرز پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • باقریان سرارودی، رضا مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • بخشی پور رودسری، عباس مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • بیرامی، منصور بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • برجعلی، احمد تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • بشارت، محمدعلی دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • بشارت، محمدعلی مقیاس دشواری تنظیم هیجان [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 89-92]
 • بشارت، محمدعلی اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 77-85]
 • بهزادی، صفیه مقایسه ی وضعیت سلامت روان در بین دو گروه از دانشجویان با و بدون پیشینه ی سو رفتار جنسی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 27-36]

پ

 • پاشنگ، سارا مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 37-46]
 • پیرزاد، علی بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (5-YAM) مبتنی بر DSM-5 [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 1-16]
 • پویامنش، جعفر پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • پورشریفی، حمید پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]

ت

 • تاج الدینی، امراه بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 67-76]
 • تاجری، بیوک مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 37-46]
 • توزنده جانی، حسن اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]

ج

 • جعفری روشن، فریبا اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • جمشیدیان نائینی، یاسمن تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 57-66]

ح

 • حاجلو، نادر اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • حافظی، الهه دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • حرفه دوست، منصور اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • حسنی، ژیلا بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم‌گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 37-46]
 • حسینی، زهره مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 17-26]
 • حمید، نجمه راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]

خ

 • خراسانی زاده، عاطفه پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • خیرجو، اسماعیل اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • خسروی، زهره بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 7-16]
 • خسروی، زهره اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 77-85]
 • خلعتبری، جواد اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و مدل گاتمن بر ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 27-36]
 • خلیلی، منصوره نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • خلیلی، منصوره مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • خلیل زاد بهروزیان، سعیده بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • خوش لهجه صدق، انیس مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 37-46]

د

 • دانش، عصمت تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • دهستانی، مهدی اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 47-56]

ر

 • رحمانی کلنگرانی، نجمه مقایسه شاخص‌های یکپارچه عملکرد دیداری - شنیداری در دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی نقص توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 67-77]
 • رحمتی نژاد، پروین بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 7-16]
 • رستمی، رضا اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]
 • رشید، سجاد تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 57-66]
 • رنجبری، توحید دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • رنجبری پور، طاهره پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • رنجبر شیرازی، فرزانه دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]

ز

 • زرگر، فاطمه مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • زینالی، شیرین تاثیر ذهن آگاهی شناخت محور بر باورهای ناکارآمد، خودگویی و خود تنظیم گری بیماران مبتلا به سرطان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 57-66]

س

 • سیاح سیاری، نیمتاج مقایسه شاخص‌های یکپارچه عملکرد دیداری - شنیداری در دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی نقص توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 67-77]
 • سپهبدی، غزل نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • سجادی نژاد، مرضیه سادات مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • سلامی اصل، کبری راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]

ش

 • شاهی صدرابادی، فاطمه بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 7-16]
 • شیدایی اقدم، شوان مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • شریفی، نسترن مقایسه ی پاسخ‌های بیماران وسواسی با افراد بهنجار در شاخص سبک وسواسی آزمون رورشاخ [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 7-16]
 • شمس الواعظین، ریحانه تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) بر میزان استرس ادراک شده و توانایی حل مساله زنان جوان [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 17-26]

ط

 • طالبی نجف آبادی، سهیلا تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • طاهری، الهام اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]

ع

 • عبدل پور، قاسم مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • عزیزی، زهره اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 47-56]
 • عزیزی، زهره اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 47-56]
 • عسکری، کریم مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • علمداری، سوسن مقایسه ی پاسخ‌های بیماران وسواسی با افراد بهنجار در شاخص سبک وسواسی آزمون رورشاخ [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 7-16]

غ

ف

 • فتاحی اندبیل، اعظم مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 27-36]
 • فرخی، نورعلی تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]

ق

 • قره باغی، فاطمه اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]
 • قره داغی، علی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]

ک

 • کیانی چلمردی، احمدرضا تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 57-66]
 • کربلایی محمدمیگونی، احمد مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 17-26]
 • کیمیایی، سید علی اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]

گ

 • گرامی پور، مسعود مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 17-26]

ل

 • لطفی عضیمی، افسانه شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی ‌شناختی هیجان در بیماران سرطانی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 77-88]
 • لطفی کاشانی، فرح نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]

م

 • محجل رضایی، شیوا مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • محجل رضایی، شیوا مقایسه‌ی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد عادی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 27-36]
 • محمدخانی، شهرام تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • محمودعلیلو، مجید مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • مرعشی، سید علی راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]
 • معصومی، رویا مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • معصومی، رویا مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 27-36]
 • میکائیلی، نیلوفر اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]
 • مولوی، حسن مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]

ن

 • نعمت طاوسی، محترم شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی ‌شناختی هیجان در بیماران سرطانی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 77-88]
 • نوبخت، لعیا نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • نوبخت، لعیا مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]

و

 • وزیری، آرش مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • وزیری، یاشار نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • وزیری، یاشار مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • وزیری، شهرام مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]

ه

 • هاشمی، تورج مقایسه‌ی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد عادی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 27-36]
 • هاشمی، تورج بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • هاشمی، مرضیه اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 77-85]
 • هاشمی گلپایگانی، فاطمه اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و مدل گاتمن بر ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 27-36]