نمایه نویسندگان

آ

 • آفتاب، رویا تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 7-16]

ا

 • احتشام زاده، پروین توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 67-76]
 • احتشام زاده، پروین اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 27-36]
 • احدی، حسن عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • احدی، مصطفی بررسی حافظه ی شرح‌حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 77-87]
 • احمدی، احمد مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • اسماعیلیان، نسرین بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • اسماعیلیان، نسرین ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 67-76]
 • اکبری، فاطمه بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • اکبری، محمد اسماعیل اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • امانی، امید ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 67-76]

ب

 • باقری، محبوبه تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • بسطامی کتولی، مالک نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 37-46]
 • بشارت، محمد علی ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 47-56]
 • بنی جمالی، شکوه السادات ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 7-16]
 • بهرامی، محمود پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 7-16]

پ

 • پناغی، لیلا اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]
 • پناغی، لیلا تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • پورآوری، مینو اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]

ت

 • تقی لو، صادق تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 7-16]

ج

 • جدیدی، محسن مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 57-66]
 • جعفری فرد، سلیمان اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 27-36]
 • جمشیدی فر، زهرا اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]

ح

 • حبیبی عسگرآباد، مجتبی عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • حیدری، حسن بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 77-89]
 • حیدری، زیبا اثر بخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از جنگ [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 27-36]
 • حسن، جعفر نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • حسنی، جعفر نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 37-46]
 • حسنی، جعفر بررسی حافظه ی شرح‌حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 77-87]
 • حسینی، سید محسن رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • حسینی، سید محمد رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • حسنوند، مرجان بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]

خ

 • خاکپور، ایمان پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 37-46]
 • خانجانی، مهدی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • خرامین، شیرعلی اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • خسروی، زهره ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 7-16]
 • خسروی، زهره رابطه ی اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع 2 براساس سازمان شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 37-46]
 • خمامی، ساناز بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]

د

 • دهقانی، محسن بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]

ذ

 • ذبیح زاده، عباس تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]

ر

 • رحمتی نژاد، پروین رابطه ی اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع 2 براساس سازمان شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 37-46]
 • رستمی، رضا بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • رستمی، مهدی بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 77-89]
 • رسولی، محسن رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • رشیدی، مانا تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • رهنمای نمین، مریم پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 47-56]
 • روشن، رسول بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]

ز

 • زاده محمدی، علی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]
 • زهراکار، کیانوش پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 37-46]
 • زهرا کار، کیانوش پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 7-16]

ش

 • شاکرمی، محمد رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • شاهی صدرآبادی، فاطمه ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 7-16]
 • شاهمیر، المیرا اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 27-36]
 • شیخان، ریحانه نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • شیدایی اقدم، شوان اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • شریفی، حسن پاشا پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 47-56]
 • شکری، امید ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • شمسایی، محمد مهدی مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 57-66]
 • شمس الدینی، سلوی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • شمس الدینی، سلوی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • شهیدی، شهریار ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]

ص

 • صادقی، ابوالقاسم مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 57-66]
 • صادقیان، سعید عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • صیرفی، محمد رضا عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]

ط

 • طالبی زاده، مقداد اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 27-36]

ع

 • عباسی، سمیه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • عبدی، منصور بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 77-89]
 • عبداللهی، صفیه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • عشایری، حسن عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]

غ

ف

 • فاضلی، مژگان اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 27-36]
 • فتح آبادی، جلیل ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • فتحی آشتیانی، علی مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • فرد، رامین اثربخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 57-66]
 • فضیلت پور، مسعود توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 67-76]
 • فضیلت پور، وحیده توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 67-76]

ق

 • قیاسی، سمیه بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • قنبری، سعید اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]

ک

 • کاظمی، رضا بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • کاظمی، رضا اثربخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 57-66]
 • کربلایی، احمد تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 7-16]

گ

 • گنجی، حمزه پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 47-56]
 • گودرزی، محمد علی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری مسوولیت پذیری و در آمیختگی افکار در جمعیت غیربالینی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 57-66]

م

 • محبت بهار، سحر اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • محمدی زاده، سارا اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • محمودزاده، اکرم نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • محمودی مقدم، سید روح اله اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • مرادی، علیرضا نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 37-46]
 • مرادی، علیرضا بررسی حافظه ی شرح‌حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 77-87]
 • مرادی جو، محمد اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • مرادی جو، محمد اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • مرادی جو، محمد اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • میرآقایی، علی محمد اثر بخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از جنگ [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 27-36]
 • مسعودی، مرضیه ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 47-56]
 • مطیعی، سمیرا مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • مظاهری، محمد علی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • ملکی، فاطمه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • ملکی، قیصر تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • موسی زاده، توکل اثربخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 57-66]
 • موسوی صاحب‌الزمانی، سایه سادات مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]

ن

 • نایینیان، محمدرضا بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • نجاتی، وحید ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 67-76]
 • نظری، علی محمد پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 37-46]
 • نظری، علی محمدی پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 7-16]
 • نظزی، محمد علی رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • نیکدل، فریبرز اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • نیکرو، معصومه نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • نیک منش، احسان بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • نوحی، سیما اثر بخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از جنگ [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 27-36]

ه

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 27-36]
 • هرنگ زا، محمد نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری مسوولیت پذیری و در آمیختگی افکار در جمعیت غیربالینی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 57-66]

ی

 • یاریان، سجاد اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • یوسفی، سارا اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]