نمایه نویسندگان

آ

 • آهی، قاسم دوین و طراحی مدل رفتارهای ذخیره‌سازی (احتکاری) در ارتباط با اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 57-66]

ا

 • احدی، حسن اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]
 • اصلانی، خالد بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • اعتمادی، احمد اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]
 • امامی پور، سوزان تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 67-76]
 • امان الهی، عباس بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • امیدی، عبدالله مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • امیری، سهراب بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه ی شخصیت بزرگسال منطبق با DSM-5 [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 27-36]
 • امیری، سهراب تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 77-87]

ب

 • بشارت، محمدعلی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 7-16]
 • بشرپور، سجاد ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 27-36]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]

پ

 • پرهون، هادی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • پورشهباز، عباس نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]
 • پورمحمد، پریسا نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 17-26]

ث

 • ثابت، مهرداد نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 47-56]

ج

 • جزینی، شادی بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • جلالی بجد، محمد یوسف دوین و طراحی مدل رفتارهای ذخیره‌سازی (احتکاری) در ارتباط با اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 57-66]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]
 • حسنی، جعفر رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 57-66]
 • حسنی، فریبا اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]

د

 • دوستکام، محسن بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT ) بر سازگاری زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 67-76]
 • دولتشاهی، بهروز نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]

ز

 • زنگنه مطلق، فیروزه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]

س

 • سپاسی، میترا رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 7-16]
 • سپهوندی، محمد علی اثر بخشی درمانهای شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 67-76]
 • سید موسوی، پریسا سادات نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • سلاجقه، سوزان تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 67-76]
 • سلیمی، حسین اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]

ش

 • شاملی، رامونا اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]
 • شیرازی تهرانی، علیرضا اثر بخشی درمانهای شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 67-76]
 • شفیعی، الهام مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]

ص

 • صادقی، منصوره السادات نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • صمدی، حمیده بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT ) بر سازگاری زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 67-76]
 • صناعی، سولماز اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • صناعی، هاله اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]

ع

 • عباس زاده، زهرا تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 77-87]
 • عبداللهی، نیره بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • عزتی، نسیم الگوی روابط ساختاری حل مساله ی اجتماعی، ادراک کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 7-16]
 • عطارد، نسترن ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 27-36]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی، الکسی تایمیا و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد و عادی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 17-26]
 • عینی، ساناز ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 27-36]

ف

 • فخاریان، اسماعیل مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • فرازمند، شیرین نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]
 • فرح بیجاری، اعظم رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 7-16]
 • فرهمند، هادی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 7-16]
 • فلاحت پیشه، مریم نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]

ق

 • قاسمی قشلاق، مهسا تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 77-87]
 • قلی زاده، حسین اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]

ک

 • کاکابرایی، کیوان الگوی روابط ساختاری حل مساله ی اجتماعی، ادراک کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 7-16]
 • کربلایی، احمد نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 47-56]
 • کوچکی امیرهنده، مونا نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 47-56]
 • کیومرث، فرحبخش اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]

ل

م

 • محمد خانی، پروانه نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]
 • محمودعلیلو، مجید نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 77-86]
 • مرادی، امید اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 17-26]
 • مرادی، علیرضا اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • میردریکوند، فضل اله اثر بخشی درمانهای شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 67-76]
 • ملکی، عاطفه رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 7-16]
 • ملک آسا، مریم نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • موسوی، سیدعلی محمد اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]

ن

 • نادمی، آرش مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • نعمت الله زاده ماهانی، کاظم تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 67-76]
 • نوحی، سهیلا رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 57-66]

ه

 • هاشمی، تورج نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 17-26]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 77-86]

ی

 • یوسفی، زهرا نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 17-26]
 • یوسفی کله خانه، زهرا نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 77-86]