نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احدی، حسن اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • ایزدی، زهرا بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 57-66]

ب

 • بنی اسدی، حسن اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 47-56]

پ

 • پردل، هادی اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • پرو، درا اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]

ت

 • تاجور، آذر اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]

ج

 • جعفری فرد، سلیمان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 17-26]

ح

 • حجازی، مریم اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • حیدری، علیرضا اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • حیدری نسب، لیلا اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]

خ

 • خوریانیان، مهدی اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]

د

 • دولتشاهی، بهروز اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]

ر

 • رحمانی، رعنا اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 47-56]

ش

 • شاهمیر، المیرا اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 17-26]

ط

 • طالبی زاده، مقداد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 17-26]
 • طیبی، زهرا اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]

ع

 • عابدی، محمد رضا بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 57-66]

ل

م

 • محمدخانی، پروانه اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]
 • محمود علیلو، مجید اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • مشتاق، نهاله اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]
 • معین، سمانه بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 57-66]

ن

 • نادری، فرح اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • نبوی آل آقا، فریبا اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • نظری، محمد علی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]

و

 • وزیری، شهرام سبک های هویت و پریشانی روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 77-86]