نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد مرزابادی، اسفندیار تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]

ا

 • ابراهیمی، امراله پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • ابوالمعالی، خدیجه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 7-16]
 • ازخوش، منوچهر رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای در بیماران درد مزمن [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 37-46]
 • ایزدی، سمیه اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران MS [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 37-46]
 • اسماعیلیان، نسرین ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • اصغری مقدم، محمد علی رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 57-66]
 • اکبری، حسین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • اکبری، فاطمه ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • امامی، زهرا پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • امامی میبدی، آتنا رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • امیدی، عبداله اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • امیری، سهراب تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]

ب

 • بختیارپور، سعید رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 37-46]
 • بخشی پور، عباس اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • برومند، امیر رضا بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • بشارت، محمد علی آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 17-26]
 • بشرپور، سجاد مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 67-76]
 • بنی جمالی، شکوه السادات نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • بنی جمالی، شکوه السادات رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]

پ

 • پسندیده، راحله اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 7-16]
 • پورشهریار، حسین سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]

ت

 • تاجری، بیوک اثربخشی درمان شناختی‌- رفتاری بر افسردگی و اضطراب معتادین به شیشه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 27-36]
 • تسبیح زاده مشهدی، رضا رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 17-26]
 • تقی لو، صادق نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 67-76]

ج

 • جوهری فرد، رضا بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]

ح

 • حاتمی، حمید رضا نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • حافظی، الهه آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 17-26]
 • حیدری راد، حدیث مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 67-76]
 • حسن آبادی، حمیدرضا تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-16]
 • حسنوند، مرجان ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • حمید، نجمه بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]

د

 • داودی، ایران بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • درسخوان، مینا اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک مقابله ای در افراد مبتلا به آسم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 47-56]
 • دهقانی، محسن ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]

ر

 • رادفر، فرهاد تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 17-26]
 • رایگان، فریبا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • رجب پور فرخانی، سمیه اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 57-66]
 • رحیمی نژاد، عباس رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • رضاییان بیلندی، حسین تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-16]
 • روحانی، عباس بررسی همایندی ابعاد و عامل های صفت اسکیزوتایپی بالا با علایم اختلال وسواسی- جبری [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 27-36]

س

 • سادات اخوی، زهره السادات سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • سپاه منصور، مژگان مقایسه ی تاب آوری، کفایت اجتماعی و سبک های دفاعی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به کیست تخمدان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 77-88]

ش

 • شایت، کارل ادوارد بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • شریفی، مسعود سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • شفیعی، میثم رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • شفیعی، معصومه مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 67-76]
 • شکری، امید سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • شلانی، بیتا اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]

ص

 • صادقی، الهه اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • صادقی، سعید اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]

ط

 • طلایی زاده، فخری رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 37-46]
 • طلیقی، انسیه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]

ع

 • عابدی پریچا، حسین اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • عبدی، رضا نقش تعدیلی اجتناب تجربه ای در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 57-66]
 • عبدی، رضا اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • علامه، زهرا رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • علوی، خدیجه رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]

غ

 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 57-66]

ف

 • فتح آبادی، جلیل تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 17-26]
 • فراهانی، حجت اله رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • فلاحی، لیلا اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 17-26]

ق

 • قاسمی قشلاق، مهسا تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]
 • قربانی تقلید آباد، بهاره رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 17-26]

ک

 • کبودی، ناهید نقش تعدیلی اجتناب تجربه ای در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 57-66]
 • کلانتر معتمدی، سید محمد حسن پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]

گ

 • گلی، فرزاد Psychosomatic medicine: The art of coping and salutogenesis [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 78-82]

ل

 • لطیفی، حمیده نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 67-76]
 • لطفی کاشانی، فرح گریز از آگاهی: بحثی در درمان یکپارچه نگر [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 77-88]
 • لطفی کاشانی، فرح اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 17-26]

م

 • محمود علیلو، مجید اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • مدرسی، مرضیه مقایسه ی تاب آوری، کفایت اجتماعی و سبک های دفاعی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به کیست تخمدان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 77-88]
 • مدرس غروی، مرتضی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • مسجدی آرانی، عباس اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 17-26]
 • مسعودی، شاهد نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • مقدم زاده، علی آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 17-26]
 • منیرپور، نادر تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-16]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • موذنی، عاطفه رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • مومنی، جواد اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]

ن

 • نجاتی، وحید تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 17-26]
 • نصیری، مرضیه تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]
 • نصیری ده سرخی، حمید پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • نظری نیا، محمد علی پیش بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه‌های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 47-56]
 • نعمت طاووسی، محترم اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران MS [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 37-46]
 • نوبخت، لعیا رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای در بیماران درد مزمن [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 37-46]

و

 • وجودی، بابک اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • وزیری، شهرام اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک مقابله ای در افراد مبتلا به آسم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 47-56]
 • وصال، مینا پیش بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه‌های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 47-56]

ی

 • یزدی، سیده منور رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]