نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پور، حمید پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 47-56]
 • آقایی، اصغر تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]

ا

 • ایپچی، سیمین رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 17-26]
 • احدی، حسن پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]
 • احقر، قدسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 77-89]

ب

 • بدیعی، محمد مهدی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 7-16]
 • بهروزیان، فاطمه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 57-66]

پ

 • پیوندی، پریسا پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]

ج

 • جانی، ستاره اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری همراه با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظم¬دهی خشم و احساس تنهایی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 67-76]
 • جزایری، سید مجید رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 7-16]
 • جعفری، داود مقایسه ی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال سازی رفتاری در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 7-16]
 • جعفری فرد، سلیمان اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 67-76]
 • جمهری، فرهاد پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]

ح

 • حسینی، سهیلا سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 17-26]

خ

د

 • دریکوند، فضل اله توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]

ر

 • رسول زاده طباطبایی، کاظم رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 17-26]
 • رضایی، مهدی توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • رهگذر، مهدی تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]

س

 • سپهری شاملو، زهره اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • سپهوندی، محمد علی توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • سواری، کریم اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 57-66]

ش

 • شمشادی، هاشم تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]

ص

 • صالحی، مهدیه مقایسه ی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال سازی رفتاری در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 7-16]

ط

 • طاهریان، زیبا تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]
 • طغیانی، مجتبی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 67-76]

غ

 • غضنفری، فیروزه توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • غلامی تهرانی، لعیا تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • غلامرضایی، سیمین توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]

ف

 • فرازی، مرتضی تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • فردوسی پور، عاطفه سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 17-26]

ق

 • قاسم زاده، عظیم اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری همراه با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظم¬دهی خشم و احساس تنهایی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 67-76]
 • قدم خیر، میترا اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • قمری گیوی، حسین اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]

ک

گ

 • گلپرور، محسن تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]
 • گندم کار، پریشاد اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 57-66]

ل

 • لطفی کاشانی، فرح بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 47-56]

م

 • محمدخانی، پروانه مقایسه ی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال سازی رفتاری در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 7-16]
 • محمودیان، میثم رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 17-26]
 • مصاحبی، محمد رضا پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 47-56]
 • مظاهری، محمدعلی پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]
 • معتمدی، هادی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 67-76]
 • میکاییلی، نیلوفر اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • مهاجرانی، حمیدرضا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 57-66]

ن

 • نادری، فرح اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 57-66]
 • نجد، محمد رضا پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 47-56]
 • نوکنی، مصطفی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 57-66]

و

 • وزیری، شهرام بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 47-56]
 • وطن خواه، حمید رضا رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 7-16]
 • ولیان بروجنی، صادق تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]