نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پور، حمید پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 47-56]
 • آزاد مرزابادی، اسفندیار تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]
 • آفتاب، رویا تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 7-16]
 • آقایی، اصغر تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]
 • آقایی، اصغر مقایسه‌ی تنظیم هیجانی و خودآگاهی در نوجوانان عادی و بزهکار [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 57-66]
 • آقایی، مریم تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 47-56]
 • آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]
 • آهی، قاسم دوین و طراحی مدل رفتارهای ذخیره‌سازی (احتکاری) در ارتباط با اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 57-66]
 • آهی، قاسم بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (5-YAM) مبتنی بر DSM-5 [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیمی، امراله پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • ابهرزنجانی، فرناز اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]
 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه سرشت عاطفی و هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 57-66]
 • ابوالمعالی، خدیجه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 7-16]
 • ابولقاسمی، عباس رابطه ی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجگری کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 7-16]
 • ایپچی، سیمین رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 17-26]
 • احتشام زاده، پروین توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 67-76]
 • احتشام زاده، پروین اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 27-36]
 • احتشام زاده، پروین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 77-86]
 • احتشام زاده، پروین اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • احدی، حسن پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]
 • احدی، حسن اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • احدی، حسن عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • احدی، حسن اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]
 • احدی، حسن اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • احدی، مصطفی بررسی حافظه ی شرح‌حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 77-87]
 • احدیان، مهسا مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 37-46]
 • احقر، قدسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 77-89]
 • احمدی، احمد مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • احمدی، حشمت اله مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی با میانجیگری معنویت در گرایش به خودکشی و سو مصرف مواد [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 67-77]
 • احمدی، عزت اله روابط ساختاری افکار ناکارآمد و نشخوار فکری با علایم اختلال خوردن با میانجیگری عملکرد اجتنابی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 47-56]
 • احمدی بجستانی، بی بی سمیه اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • احمدپور، آرزو نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-66]
 • ادیبی، پیمان مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • ارجمند نیا، علی اکبر اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 37-46]
 • ازخوش، منوچهر رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای در بیماران درد مزمن [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 37-46]
 • ایزدی، زهرا بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 57-66]
 • ایزدی، سمیه اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران MS [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 37-46]
 • ایزکیان، ساره اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 17-26]
 • اسکندری، حسین یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 37-46]
 • اسکندری، حسین تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • اسماعیلیان، مرضیه تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 1-16]
 • اسماعیلیان، نسرین بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • اسماعیلیان، نسرین ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 67-76]
 • اسماعیلیان، نسرین نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 57-66]
 • اسماعیلیان، نسرین ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 27-36]
 • اصغری مقدم، محمد علی رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • اصلاح کار، سعیده مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 27-36]
 • اصلانی، خالد بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • اصلانی، سعید یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 37-46]
 • اطلس رودی، علی اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 67-76]
 • اعتمادی، احمد اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]
 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 77-86]
 • افروز، غلامعلی پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان کاشت حلزون شده‌ی شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن: نقش واسطه‌ی خودتنظیمی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 7-16]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 57-66]
 • افشاری، بهروز بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم‌گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 37-46]
 • اکبری، حسین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • اکبری، فاطمه بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • اکبری، فاطمه ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • اکبری، محمد اسماعیل اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • اکبری زردخانه، سعید ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • الهی، عادله نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]
 • امامی، زهرا پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • امامی پور، سوزان تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 67-76]
 • امامی عزت، آمنه روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 77-87]
 • امامقلی پور، سامره اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری، بی‌برنامگی حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 7-16]
 • امامی میبدی، آتنا رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • امانی، امید ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 67-76]
 • ایمانی، سعید اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری، بی‌برنامگی حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 7-16]
 • امان الهی، عباس بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • امیدی، عبدالله مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • امیدی، عبداله اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • امیری، سهراب تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]
 • امیری، سهراب بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه ی شخصیت بزرگسال منطبق با DSM-5 [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 27-36]
 • امیری، سهراب تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 77-87]
 • امیری، مهدی اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]
 • امرایی، کوروش پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان کاشت حلزون شده‌ی شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن: نقش واسطه‌ی خودتنظیمی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 7-16]
 • امیرتیموری، رضا اثربخشی درمان فراشناختی، نوروفیدبک و فلووکسامین بر میزان اضطراب، افسردگی و نشانه‌های افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 37-46]
 • امیری مجد، مجتبی رابطه‌ی مولفه‌های فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با علایم اختلال‌های طیف وسواس [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 47-56]
 • امین، سید افراز مقایسه ی وضعیت سلامت روان در بین دو گروه از دانشجویان با و بدون پیشینه ی سو رفتار جنسی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 27-36]
 • امین زاده، ژاله بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 67-76]
 • انصارحسین، سروین اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]

ب

 • بابایی، کریم بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 67-76]
 • باباپور خیرالدین، جلیل بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • باباخانی، نرگس تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) بر میزان استرس ادراک شده و توانایی حل مساله زنان جوان [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 17-26]
 • بافنده، حسن مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 57-66]
 • باقری، فریبرز پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • باقری، محبوبه تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • باقری، نسرین رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 67-76]
 • باقریان سرارودی، رضا مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • بحرینی، ناهید مقایسه‌ی تنظیم هیجانی و خودآگاهی در نوجوانان عادی و بزهکار [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 57-66]
 • بحرینیان، سید عبدالمجید تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 7-16]
 • بختیاری، مریم تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 7-16]
 • بختیارپور، سعید رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 37-46]
 • بخشی پور، عباس اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • بخشی پور رودسری، عباس روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 77-87]
 • بخشی پور رودسری، عباس مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • بدیعی، محمد مهدی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 7-16]
 • بیرامی، منصور توجه متمرکز بر خود، دیگران و سوگیری قضاوت در افراد مبتلا به نشانگان اختلال هراس اجتماعی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 47-56]
 • بیرامی، منصور بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • برجعلی، احمد تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • برجعلی، احمد یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 37-46]
 • برجعلی، احمد تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • برجعلی، احمد تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • برومند، امیر رضا بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • بساک نژاد، سودابه اثر بخشی درمان های مبتنی بر مدل سرپایی عمقی ماتریکس و مدل مراحل تغییر بربهبود خودتنظیمی و خودکارآمدی پرهیز از مواد [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 47-56]
 • بسطامی کتولی، مالک نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 37-46]
 • بشارت، محمدعلی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 7-16]
 • بشارت، محمدعلی دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • بشارت، محمدعلی مقیاس دشواری تنظیم هیجان [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 89-92]
 • بشارت، محمدعلی اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]
 • بشارت، محمدعلی اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 77-88]
 • بشارت، محمد علی ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 47-56]
 • بشارت، محمد علی معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال های خلقی در دوره ی جاری افسردگی: مقایسه ی افسردگی یک قطبی و دوقطبی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 17-26]
 • بشارت، محمد علی آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 17-26]
 • بشرپور، سجاد مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 67-76]
 • بشرپور، سجاد ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 27-36]
 • بشرپور، سجاد نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • بگیان کوله مرز، محمدجواد نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]
 • بنی اسدی، حسن اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 47-56]
 • بنی اسدی، حسن اثربخشی درمان فراشناختی، نوروفیدبک و فلووکسامین بر میزان اضطراب، افسردگی و نشانه‌های افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 37-46]
 • بنی جمالی، شکوه السادات ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 7-16]
 • بنی جمالی، شکوه السادات نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • بنی جمالی، شکوه السادات رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 77-85]
 • بهادر، مرتضی مقایسه ی دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 27-36]
 • بهرامی، محمود پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 7-16]
 • بهروزیان، فاطمه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 57-66]
 • بهزادی، صفیه مقایسه ی وضعیت سلامت روان در بین دو گروه از دانشجویان با و بدون پیشینه ی سو رفتار جنسی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 27-36]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 77-86]
 • پاشنگ، سارا مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 37-46]
 • پردل، هادی اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • پیرزاد، علی بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (5-YAM) مبتنی بر DSM-5 [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 1-16]
 • پرهیزگار، مصطفی اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • پرهون، هادی اثر بخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 17-26]
 • پرهون، هادی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • پرو، درا اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]
 • پسندیده، راحله اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 7-16]
 • پناغی، لیلی مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 37-46]
 • پناغی، لیلا اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]
 • پناغی، لیلا تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • پویامنش، جعفر پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • پور ابراهیمی، محجوبه اثربخشی درمان فراشناختی، نوروفیدبک و فلووکسامین بر میزان اضطراب، افسردگی و نشانه‌های افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 37-46]
 • پورآوری، مینو اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]
 • پورشریفی، حمید پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • پورشریفی، حمید مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 37-46]
 • پورشهباز، عباس نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]
 • پورشهریار، حسین تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 47-56]
 • پورشهریار، حسین سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • پورمحمد، پریسا نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 17-26]
 • پورمحمدی، مرتضی توجه متمرکز بر خود، دیگران و سوگیری قضاوت در افراد مبتلا به نشانگان اختلال هراس اجتماعی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 47-56]
 • پیوندی، پریسا پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]

ت

 • تاج الدینی، امراه بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 67-76]
 • تاجری، بیوک اثربخشی درمان شناختی‌- رفتاری بر افسردگی و اضطراب معتادین به شیشه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 27-36]
 • تاجری، بیوک مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 37-46]
 • تاجور، آذر اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • تسبیح زاده مشهدی، رضا رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 17-26]
 • تقی لو، صادق تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 7-16]
 • تقی لو، صادق نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 67-76]
 • تقوایی، داود اثربخشی درمان دیالکتیک بر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 67-76]
 • توزنده جانی، حسن اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]
 • توسلی، زهرا اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]

ث

 • ثابت، مهرداد نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 47-56]
 • ثابت، مهرداد رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 67-76]

ج

 • جانی، ستاره اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری همراه با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظم¬دهی خشم و احساس تنهایی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 67-76]
 • جاهد، حسینعلی اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 77-88]
 • جدیدی، محسن مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 57-66]
 • جزایری، سید مجید رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 7-16]
 • جزینی، شادی بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • جعفری، داود مقایسه ی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال سازی رفتاری در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 7-16]
 • جعفری، راهب مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 57-66]
 • جعفری، مهدی اثربخشی درمان دیالکتیک بر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 67-76]
 • جعفری روشن، فریبا اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • جعفری فرد، سلیمان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 17-26]
 • جعفری فرد، سلیمان اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 67-76]
 • جعفری فرد، سلیمان اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 27-36]
 • جعفری فرد، سلیمان تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • جعفری نژاد، مصطفی اثر بخشی درمان های مبتنی بر مدل سرپایی عمقی ماتریکس و مدل مراحل تغییر بربهبود خودتنظیمی و خودکارآمدی پرهیز از مواد [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 47-56]
 • جلالی بجد، محمد یوسف دوین و طراحی مدل رفتارهای ذخیره‌سازی (احتکاری) در ارتباط با اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 57-66]
 • جلالت دانش، محسن ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • جمشیدیان نائینی، یاسمن تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 57-66]
 • جمشیدی فر، زهرا اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • جمهری، فرهاد پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]
 • جهانگیری، امیر حسین اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری، بی‌برنامگی حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 7-16]
 • جواهری کامل، عابدین تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • جوهری فرد، رضا بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]

چ

 • چلبیانلو، غلامرضا نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-66]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]
 • حاتمی، حمید رضا نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • حاجلو، نادر رابطه ی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجگری کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 7-16]
 • حاجلو، نادر اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • حافظی، الهه آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 17-26]
 • حافظی، الهه دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • حبیبی، رومینا اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 67-76]
 • حبیبی عسگرآباد، مجتبی عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • حجازی، مریم اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • حیدری، حسن بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 77-89]
 • حیدری، حسن بررسی کارکرد خانواده و نقش سبک های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکلات رفتاری [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 17-26]
 • حیدری، زیبا اثر بخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از جنگ [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 27-36]
 • حیدری، علیرضا اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • حیدری راد، حدیث مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 67-76]
 • حیدری نسب، لیلا اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]
 • حرفه دوست، منصور اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • حسن، جعفر نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • حسنی، جعفر نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 37-46]
 • حسنی، جعفر بررسی حافظه ی شرح‌حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 77-87]
 • حسنی، جعفر اثر بخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 17-26]
 • حسنی، جعفر رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 57-66]
 • حسنی، ژیلا بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم‌گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 37-46]
 • حسنی، فریبا اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]
 • حسینی، زهره مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 17-26]
 • حسینی، سید حمزه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 17-26]
 • حسینی، سید محسن رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • حسینی، سید محمد رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • حسینی، سیده اسماء اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 77-88]
 • حسینی، سهیلا سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 17-26]
 • حسینی، کتایون نقش تمیزی ترومای کودکی و تحریف‌های شناختی در تبیین علایم بالینی اختلال وسواسی-جبری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 17-26]
 • حسن آبادی، حمیدرضا تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-16]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 37-46]
 • حسن زاده، سعید پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان کاشت حلزون شده‌ی شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن: نقش واسطه‌ی خودتنظیمی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 7-16]
 • حسن شاهی، محمد مهدی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر خط پایه الکتروانسفالوگرافی کمی و توجه مستمر کودکان نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 37-46]
 • حسنوند، مرجان بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • حسنوند، مرجان ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • حمید، نجمه بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • حمید، نجمه راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]

خ

 • خادمی، مژگان اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 37-46]
 • خاکپور، ایمان پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 37-46]
 • خانجانی، مهدی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • خانجانی، مهدی تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • خجوی، زینب معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال های خلقی در دوره ی جاری افسردگی: مقایسه ی افسردگی یک قطبی و دوقطبی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 17-26]
 • خدابخشی کولایی، آناهیتا تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • خراسانی زاده، عاطفه پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • خرامین، شیرعلی اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • خیرجو، اسماعیل اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • خسروی، زهره ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 7-16]
 • خسروی، زهره رابطه ی اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع 2 براساس سازمان شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 37-46]
 • خسروی، زهره بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 7-16]
 • خسروی، زهره اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 77-85]
 • خسروی نیا، دیبا نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • خلعتبری، جواد اثربخشی شناخت درمانی گروهی و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر سلامت عمومی دانشجویان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 17-26]
 • خلعتبری، جواد اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و مدل گاتمن بر ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 27-36]
 • خلیلی، منصوره نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • خلیلی، منصوره مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • خلیل زاد بهروزیان، سعیده بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • خمامی، ساناز بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • خوریانیان، مهدی اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]
 • خوش لهجه صدق، انیس مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 37-46]

د

 • دانش، عصمت تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • داودی، ایران بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • داوری، رحیم اثربخشی درمان یکپارچه ی شناختی – رفتاری و حرکتی خانواده محور بر نشانه های بالینی و کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال بیش فعالی و نارسایی توجه [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 67-76]
 • داوری، رحیم مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی با میانجیگری معنویت در گرایش به خودکشی و سو مصرف مواد [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 67-77]
 • درسخوان، مینا اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک مقابله ای در افراد مبتلا به آسم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 47-56]
 • دریکوند، فضل اله توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • دلگرم، هانیه رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 67-76]
 • دهستانی، مهدی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 47-56]
 • دهستانی، مهدی اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 47-56]
 • دهقانی، محسن بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • دهقانی، محسن نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 57-66]
 • دهقانی، محسن ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 57-66]
 • دهقانپور، ویدا پیش بینى احتمال ابتلا به افسردگى بر اساس سبک هاى دلبستگى و پایگاه هویت [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 67-76]
 • دوستکام، محسن بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT ) بر سازگاری زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 67-76]
 • دولتشاهی، بهروز اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]
 • دولتشاهی، بهروز نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]

ذ

 • ذبیح زاده، عباس تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • ذبیح زاده، عباس مقایسه ی دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 27-36]

ر

 • رادفر، فرهاد تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 17-26]
 • رایگان، فریبا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • رجب پور فرخانی، سمیه اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 57-66]
 • ریحانی، مینا بررسی نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار‌خواهی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 7-16]
 • رحمانی، رعنا اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 47-56]
 • رحمانی کلنگرانی، نجمه مقایسه شاخص‌های یکپارچه عملکرد دیداری - شنیداری در دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی نقص توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 67-77]
 • رحمتی نژاد، پروین رابطه ی اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع 2 براساس سازمان شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 37-46]
 • رحمتی نژاد، پروین شیوع نشانگان رفتاری اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 27-36]
 • رحمتی نژاد، پروین بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 7-16]
 • رحیمی نژاد، عباس رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • رستمی، رضا بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • رستمی، رضا اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]
 • رستمی، مهدی بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 77-89]
 • رسولی، محسن رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • رسول زاده طباطبایی، کاظم رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 17-26]
 • رشید، سجاد تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 57-66]
 • رشیدی، مانا تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • رضایی، مهدی توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • رضاییان بیلندی، حسین تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-16]
 • رنجبری، توحید دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • رنجبری پور، طاهره پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 17-26]
 • رنجبر شیرازی، فرزانه دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 77-87]
 • رنجگر، بایرامعلی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 47-56]
 • رهبران، رضا اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 17-26]
 • رهگذر، مهدی تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • رهنمای نمین، مریم پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 47-56]
 • روحانی، عباس بررسی همایندی ابعاد و عامل های صفت اسکیزوتایپی بالا با علایم اختلال وسواسی- جبری [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 27-36]
 • روشن، رسول بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]

ز

 • زاده محمدی، علی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]
 • زرگر، یداله اثر بخشی درمان های مبتنی بر مدل سرپایی عمقی ماتریکس و مدل مراحل تغییر بربهبود خودتنظیمی و خودکارآمدی پرهیز از مواد [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 47-56]
 • زرگر، فاطمه مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • زمانی، سعید اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری، بی‌برنامگی حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 7-16]
 • زمانی، نرگس اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری، بی‌برنامگی حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 7-16]
 • زینالی، شیرین تاثیر ذهن آگاهی شناخت محور بر باورهای ناکارآمد، خودگویی و خود تنظیم گری بیماران مبتلا به سرطان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 57-66]
 • زنگانه، علی محمد ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • زنگنه مطلق، فیروزه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 47-56]
 • زهراکار، کیانوش پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 37-46]
 • زهرا کار، کیانوش پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 7-16]

س

 • سیاح سیاری، نیمتاج مقایسه شاخص‌های یکپارچه عملکرد دیداری - شنیداری در دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی نقص توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 67-77]
 • سادات اخوی، زهره السادات سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • سپاسی، میترا رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 7-16]
 • سپاه منصور، مژگان مقایسه ی تاب آوری، کفایت اجتماعی و سبک های دفاعی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به کیست تخمدان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 77-88]
 • سپهبدی، غزل نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • سپهری شاملو، زهره اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • سپهری شاملو، زهره اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 27-36]
 • سپهوندی، محمد علی توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • سپهوندی، محمد علی اثر بخشی درمانهای شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 67-76]
 • سجادی نژاد، مرضیه سادات مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • سیدطبایی، سیدرضا شیوع نشانگان رفتاری اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 27-36]
 • سید موسوی، پریسا سادات نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • سراج خرمی، ناصر اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • سرافراز، مهدی رضا تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 1-16]
 • سلاجقه، سوزان تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 67-76]
 • سلامی اصل، کبری راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]
 • سلیمی، حسین اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]
 • سلیمانی، اسماعیل نقش تمیزی ترومای کودکی و تحریف‌های شناختی در تبیین علایم بالینی اختلال وسواسی-جبری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 17-26]
 • سنایی پور، محمد حسین تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 47-56]
 • سهرابی، فرامرز تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • سهرابی، فرامرز تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • سواری، کریم اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 57-66]

ش

 • شایت، کارل ادوارد بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • شاکرمی، محمد رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • شامکوئیان، لیلا اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • شاملی، رامونا اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]
 • شاهی صدرآبادی، فاطمه ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 7-16]
 • شاهی صدرابادی، فاطمه بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 7-16]
 • شاه محمدی، مهسا اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 17-26]
 • شاهمیر، المیرا اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 17-26]
 • شاهمیر، المیرا اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 27-36]
 • شاهورانی، سیدمحمد ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • شیخان، ریحانه نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • شیدایی، حاجیه تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 7-16]
 • شیدایی اقدم، شوان اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • شیدایی اقدم، شوان مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • شیرازی تهرانی، علیرضا اثر بخشی درمانهای شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 67-76]
 • شیرزادی، امیررضا اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 47-56]
 • شریفی، حسن پاشا پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 47-56]
 • شریفی، مسعود سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • شریفی، نسترن مقایسه ی پاسخ‌های بیماران وسواسی با افراد بهنجار در شاخص سبک وسواسی آزمون رورشاخ [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 7-16]
 • شعبانی، امیر معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال های خلقی در دوره ی جاری افسردگی: مقایسه ی افسردگی یک قطبی و دوقطبی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 17-26]
 • شفیعی، الهام مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • شفیعی، میثم رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • شفیعی، معصومه مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 67-76]
 • شکری، امید ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • شکری، امید تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 47-56]
 • شکری، امید سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 47-56]
 • شلانی، بیتا اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • شمسایی، محمد مهدی مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 57-66]
 • شمس الدینی، سلوی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • شمس الدینی، سلوی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • شمس الواعظین، ریحانه تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) بر میزان استرس ادراک شده و توانایی حل مساله زنان جوان [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 17-26]
 • شمشادی، هاشم تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • شهیدی، شهریار ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]

ص

 • صادقی، ابوالقاسم مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 57-66]
 • صادقی، الهه اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • صادقی، سعید اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • صادقی، منصوره السادات نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • صادقیان، سعید عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • صالحی، مهدیه مقایسه ی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال سازی رفتاری در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 7-16]
 • صحت، ربابه شیوع نشانگان رفتاری اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 27-36]
 • صیدمرادی، کاوه اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]
 • صیرفی، محمدرضا اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • صیرفی، محمد رضا عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • صمدی، حمیده بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT ) بر سازگاری زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 67-76]
 • صناعی، سولماز اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • صناعی، هاله اثر بخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 17-26]
 • صناعی، هاله اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]

ط

 • طالبی زاده، مقداد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 17-26]
 • طالبی زاده، مقداد اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 27-36]
 • طالبی مجرد، محمد مهدی مقایسه ی دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 27-36]
 • طالبی نجف آبادی، سهیلا تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • طاهری، الهام اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری با پاروکستین بر اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 47-56]
 • طاهریان، زیبا تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]
 • طاهری فرد، مینا اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 17-26]
 • طاهری فرد، مینا مقایسه سرشت عاطفی و هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 57-66]
 • طاهرى، افسانه مقایسه تجربه‌ی گسست، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادارک شده در افراد با رفتار خودکشانه و افراد عادی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 27-36]
 • طیبی، زهرا اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 37-46]
 • طغیانی، مجتبی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 67-76]
 • طلایی زاده، فخری رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 37-46]
 • طلایی نژاد، نعیمه اثربخشی آموزش گروهی دلبستگی محور مادران بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 37-46]
 • طلیقی، انسیه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • طیموری فرد، سید عین الله ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • طهماسبی گرمتانی، سیامک ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]

ع

 • عابدی، محمد رضا بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 57-66]
 • عابدی پریچا، حسین اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • عباسی، سمیه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • عباس زاده، زهرا تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 77-87]
 • عبدی، رضا نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 37-46]
 • عبدی، رضا نقش تعدیلی اجتناب تجربه ای در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 57-66]
 • عبدی، رضا اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • عبدی، رضا بررسی نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار‌خواهی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 7-16]
 • عبدی، منصور بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 77-89]
 • عبدی، منصور بررسی کارکرد خانواده و نقش سبک های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکلات رفتاری [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 17-26]
 • عبداللهی، صفیه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • عبداللهی، نیره بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 37-46]
 • عبدل پور، قاسم مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • عرفانی فر، فاطمه ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • عزتی، نسیم الگوی روابط ساختاری حل مساله ی اجتماعی، ادراک کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 7-16]
 • عزیزی، زهره اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 47-56]
 • عزیزی، زهره اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 47-56]
 • عزیزی، مرتضی پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در زنان باردار شهرتبریز [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 67-76]
 • عسکری، کریم مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • عسگری، محمد تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • عشایری، حسن عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 67-76]
 • عطادخت، اکبر نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • عطارد، نسترن ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 27-36]
 • علامه، زهرا رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • علیخانی، زهرا رابطه‌ی مولفه‌های فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با علایم اختلال‌های طیف وسواس [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 47-56]
 • علمداری، سوسن مقایسه ی پاسخ‌های بیماران وسواسی با افراد بهنجار در شاخص سبک وسواسی آزمون رورشاخ [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 7-16]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی، الکسی تایمیا و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد و عادی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 17-26]
 • علمردانی صومعه، سجاد نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • علی مهدی، منصور اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 77-86]
 • علوی، خدیجه رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • عینی، ساناز ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 27-36]

غ

 • غضنفری، فیروزه توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • غلامی تهرانی، لعیا تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • غلامرضایی، سیمین توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 77-86]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 47-56]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال های خلقی در دوره ی جاری افسردگی: مقایسه ی افسردگی یک قطبی و دوقطبی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 17-26]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 57-66]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]

ف

 • فاضلی، مژگان اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 27-36]
 • فتاحی اندبیل، اعظم مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 27-36]
 • فتح آبادی، جلیل ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • فتح آبادی، جلیل تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 17-26]
 • فتحی آشتیانی، علی مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • فخاریان، اسماعیل مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • فرازی، مرتضی تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 37-46]
 • فرازمند، شیرین نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]
 • فراهانی، حجت اله رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 27-36]
 • فرح بیجاری، اعظم رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 7-16]
 • فرخی، نورعلی تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • فرخی، نورعلی تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • فرد، رامین اثربخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 57-66]
 • فرداینی سفلی، حامد روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 77-87]
 • فردوسی پور، عاطفه سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 17-26]
 • فرهمند، هادی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 7-16]
 • فیروزشاهی، علی پیش بینی افکار خودکشی بر اساس مولفه های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی در دانشجویان علوم پزشکی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 57-66]
 • فروع الدین عدل، اصغر پیش بینى احتمال ابتلا به افسردگى بر اساس سبک هاى دلبستگى و پایگاه هویت [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 67-76]
 • فضیلت پور، مسعود توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 67-76]
 • فضیلت پور، وحیده توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 67-76]
 • فلاحی، ابوالفضل مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و کودکان عادی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 27-36]
 • فلاحی، لیلا تعیین سهم متغیرهای خودپنداره، کنترل تکانه و بدشکلی هراسی بر اختلالات خوردن [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 57-66]
 • فلاحی، لیلا اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 17-26]
 • فلاحت پیشه، مریم نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • فولادوند، مریم تعیین سهم متغیرهای خودپنداره، کنترل تکانه و بدشکلی هراسی بر اختلالات خوردن [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 57-66]
 • فولادوند، مهسا تعیین سهم متغیرهای خودپنداره، کنترل تکانه و بدشکلی هراسی بر اختلالات خوردن [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 57-66]

ق

 • قیاسی، سمیه بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • قاسم زاده، عظیم اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری همراه با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظم¬دهی خشم و احساس تنهایی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 67-76]
 • قاسمی قشلاق، مهسا تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]
 • قاسمی قشلاق، مهسا تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 77-87]
 • قائم پور، زینب تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 1-16]
 • قدم خیر، میترا اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • قربانی تقلید آباد، بهاره رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 17-26]
 • قریشی، گیتی سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]
 • قره باغی، فاطمه اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 37-46]
 • قره داغی، علی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی در بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب وعزت نفس همراه با آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 57-66]
 • قلی زاده، حسین اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]
 • قمری گیوی، حسین اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • قنبری، سعید اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS) [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 47-56]
 • قنبری، سعید اثربخشی آموزش گروهی دلبستگی محور مادران بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 37-46]

ک

 • کارزاره، شیلا بررسی کارکرد خانواده و نقش سبک های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکلات رفتاری [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 17-26]
 • کارسازی، حسین روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 77-87]
 • کارسازی، حسین روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 77-88]
 • کاظمی، رضا بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • کاظمی، رضا اثربخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 57-66]
 • کاکابرایی، کیوان الگوی روابط ساختاری حل مساله ی اجتماعی، ادراک کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 7-16]
 • کاکاوند، علیرضا اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]
 • کیامنش، علیرضا نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 57-66]
 • کیانی چلمردی، احمدرضا تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 57-66]
 • کاوسی، هدی اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • کبودی، ناهید نقش تعدیلی اجتناب تجربه ای در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 57-66]
 • کراسکیان موجمباری، آدیس سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 17-26]
 • کربلایی، احمد تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 7-16]
 • کربلایی، احمد نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 47-56]
 • کربلایی محمدمیگونی، احمد مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 17-26]
 • کرمی، جهانگیر نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]
 • کرمی، داوود رابطه ی تفکر خلاف واقع با عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 47-56]
 • کرمی، رعنا اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 17-26]
 • کلانتر معتمدی، سید محمد حسن پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • کیمیایی، سید علی اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 47-56]
 • کمار، راحله نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 57-66]
 • کوچکی امیرهنده، مونا نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 47-56]
 • کیومرث، فرحبخش اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 47-56]

گ

 • گرامی پور، مسعود مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 17-26]
 • گلی، فرزاد Psychosomatic medicine: The art of coping and salutogenesis [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 78-82]
 • گلپرور، محسن تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]
 • گنجی، حمزه پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 47-56]
 • گندم کار، پریشاد اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 57-66]
 • گودرزی، محمد علی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری مسوولیت پذیری و در آمیختگی افکار در جمعیت غیربالینی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 57-66]
 • گودرزی، محمد علی بررسی مدل پیش بینی افکار خودکشی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری با واسطه گری افسردگی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 57-66]

ل

 • لطیفی، حمیده نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 67-76]
 • لطفی عضیمی، افسانه شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی ‌شناختی هیجان در بیماران سرطانی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 77-88]
 • لطفی کاشانی، فرح بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 47-56]
 • لطفی کاشانی، فرح سبک های هویت و پریشانی روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 77-86]
 • لطفی کاشانی، فرح رویکرد چهار وجهی در روان درمانی: بنیادها و دستاوردها [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 77-87]
 • لطفی کاشانی، فرح گریز از آگاهی: بحثی در درمان یکپارچه نگر [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 77-88]
 • لطفی کاشانی، فرح اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 17-26]
 • لطفی کاشانی، فرح سخن سردبیر: تشکیل کمیته ی اخلاق [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 6-6]
 • لطفی کاشانی، فرح نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • لطقی کاشانی، فرح اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]

م

 • متین پور، بهمن اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 67-76]
 • مجتبایی، امیرمجتبی مقایسه تجربه‌ی گسست، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادارک شده در افراد با رفتار خودکشانه و افراد عادی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 27-36]
 • محبت بهار، سحر اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • محجل رضایی، شیوا مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • محجل رضایی، شیوا مقایسه‌ی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد عادی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 27-36]
 • محققی، حسین پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-16]
 • محمدی، حانیه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 27-36]
 • محمدخانی، پروانه مقایسه ی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال سازی رفتاری در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 7-16]
 • محمدخانی، پروانه اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]
 • محمدخانی، شهرام تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 67-76]
 • محمد خانی، پروانه نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 37-46]
 • محمدی زاده، سارا اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • محمدی مصیری، فرهاد رابطه ی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجگری کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 7-16]
 • محمودیان، میثم رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 17-26]
 • محمودزاده، اکرم نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • محمودعلیلو، مجید نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 77-86]
 • محمودعلیلو، مجید مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 37-46]
 • محمود علیلو، مجید اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 67-76]
 • محمود علیلو، مجید مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و کودکان عادی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 27-36]
 • محمود علیلو، مجید اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • محمودی مقدم، سید روح اله اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • مدرسی، مرضیه مقایسه ی تاب آوری، کفایت اجتماعی و سبک های دفاعی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به کیست تخمدان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 77-88]
 • مدرس غروی، مرتضی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • مرادی، امید اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 17-26]
 • مرادی، علیرضا نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 37-46]
 • مرادی، علیرضا بررسی حافظه ی شرح‌حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 77-87]
 • مرادی، علیرضا اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • مرادی جو، محمد اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 7-16]
 • مرادی جو، محمد اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • مرادی جو، محمد اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • مرادی منش، فردین اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • میرآقایی، علی محمد اثر بخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از جنگ [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 27-36]
 • مردانی، لطیفه سادات روابط ساختاری افکار ناکارآمد و نشخوار فکری با علایم اختلال خوردن با میانجیگری عملکرد اجتنابی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 47-56]
 • میردریکوند، فضل اله اثر بخشی درمانهای شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 67-76]
 • میرزائیان، بهرام اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 17-26]
 • مرعشی، سید علی راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]
 • میرمحمدی، فاطمه نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 57-66]
 • مسجدی، عباس اثربخشی درمان دیالکتیک بر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 67-76]
 • مسجدی آرانی، عباس اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 17-26]
 • مسعودی، شاهد نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 11، شماره 39، 1395، صفحه 37-46]
 • مسعودی، مرضیه ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 47-56]
 • مشتاق، نهاله اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 7-16]
 • مصاحبی، محمد رضا پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 47-56]
 • مطیعی، سمیرا مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • مظاهری، محمدعلی پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 37-46]
 • مظاهری، محمد علی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر* [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 27-36]
 • مظاهری، محمد علی اثربخشی آموزش گروهی دلبستگی محور مادران بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 37-46]
 • معتمدی، هادی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 67-76]
 • معصومی، رویا مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • معصومی، رویا مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 27-36]
 • معین، سمانه بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 57-66]
 • مغربی سینکی، حامد اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 37-46]
 • مقدم زاده، علی آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 17-26]
 • میکاییلی، نیلوفر اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 27-36]
 • میکائیلی، نیلوفر اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عدم تقارن EEG آلفا در لوب فرونتال، انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • میکائیلی، نیلوفر اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 17-26]
 • ملکی، عاطفه رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 7-16]
 • ملکی، فاطمه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 17-26]
 • ملکی، قیصر تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 77-87]
 • ملکی، مصطفی پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-16]
 • ملک آسا، مریم نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 27-36]
 • میناشیری، عبدالخالق توجه متمرکز بر خود، دیگران و سوگیری قضاوت در افراد مبتلا به نشانگان اختلال هراس اجتماعی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 47-56]
 • منیرپور، نادر تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 7-16]
 • منصورکیایی، نادر ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • مهاجرانی، حمیدرضا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 57-66]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثر بخشی درمان های مبتنی بر مدل سرپایی عمقی ماتریکس و مدل مراحل تغییر بربهبود خودتنظیمی و خودکارآمدی پرهیز از مواد [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 47-56]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 67-76]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد غیرمبتلا [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 47-56]
 • موحدی، یزدان توجه متمرکز بر خود، دیگران و سوگیری قضاوت در افراد مبتلا به نشانگان اختلال هراس اجتماعی و افراد عادی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 47-56]
 • موذنی، عاطفه رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • موسی زاده، توکل اثربخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 57-66]
 • موسوی، سیدعلی محمد اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 57-66]
 • موسوی صاحب‌الزمانی، سایه سادات مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 47-56]
 • مولوی، حسن مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 17-26]
 • مومنی، جواد اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 7-16]
 • مومنی، خدامراد نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]

ن

 • نادری، یزدان اثر بخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 17-26]
 • نادری، فرح اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 57-66]
 • نادری، فرح اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • نادری، فرح اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 77-86]
 • نادمی، آرش مقایسه ی شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • نایینیان، محمدرضا بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 17-26]
 • نبی زاده، صفدر پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-16]
 • نبوی آل آقا، فریبا اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • نجاتی، وحید ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 67-76]
 • نجاتی، وحید تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 17-26]
 • نجارپور استادی، سعید اثربخشی شناخت درمانی گروهی و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر سلامت عمومی دانشجویان [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 17-26]
 • نجد، محمد رضا پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 47-56]
 • نریمانی، محمد نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • نیرومند، رقیه اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]
 • نصیری، احد نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 37-46]
 • نصیری، مرضیه تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت [دوره 11، شماره 40، 1395، صفحه 47-56]
 • نصیری ده سرخی، حمید پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-36]
 • نظامی، لطیفه پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در زنان باردار شهرتبریز [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 67-76]
 • نظری، علی محمد پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 37-46]
 • نظری، علی محمدی پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 7-16]
 • نظری، محمد علی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 27-36]
 • نظری نیا، محمد علی پیش بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه‌های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 47-56]
 • نظزی، محمد علی رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده [دوره 9، شماره 32، 1393، صفحه 67-76]
 • نعمت الله زاده ماهانی، کاظم تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 67-76]
 • نعمت زاده، شهرام سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]
 • نعمت طاوسی، محترم شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی ‌شناختی هیجان در بیماران سرطانی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 77-88]
 • نعمت طاووسی، محترم اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران MS [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 37-46]
 • نفیسی، ناهید سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]
 • نیکدل، فریبرز اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • نیکرو، معصومه نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 17-26]
 • نیک منش، احسان بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 77-87]
 • نوبخت، لعیا رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای در بیماران درد مزمن [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 37-46]
 • نوبخت، لعیا نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • نوبخت، لعیا مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • نوحی، سیما اثر بخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از جنگ [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 27-36]
 • نوحی، سهیلا رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 43، 1396، صفحه 57-66]
 • نوری، محمد تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 36، 1394، صفحه 7-16]
 • نوکنی، مصطفی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 57-66]

و

 • وجودی، بابک اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 67-76]
 • وزیری، آرش مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • وزیری، آرش سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]
 • وزیری، یاشار نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 7-16]
 • وزیری، یاشار مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • وزیری، شهرام بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی [دوره 8، شماره 29، 1392، صفحه 47-56]
 • وزیری، شهرام سبک های هویت و پریشانی روانی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 77-86]
 • وزیری، شهرام رویکرد چهار وجهی در روان درمانی: بنیادها و دستاوردها [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 77-87]
 • وزیری، شهرام اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک مقابله ای در افراد مبتلا به آسم [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 47-56]
 • وزیری، شهرام مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 57-66]
 • وصال، مینا بررسی مدل پیش بینی افکار خودکشی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری با واسطه گری افسردگی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 57-66]
 • وصال، مینا پیش بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه‌های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 47-56]
 • وطن خواه، حمید رضا رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 7-16]
 • ولیان بروجنی، صادق تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 27-36]
 • ولیخانی، احمد پیش بینی افکار خودکشی بر اساس مولفه های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی در دانشجویان علوم پزشکی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 57-66]

ه

 • هاشمی، تورج نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 17-26]
 • هاشمی، تورج مقایسه‌ی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد عادی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 27-36]
 • هاشمی، تورج بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 77-86]
 • هاشمی، مرضیه اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 77-85]
 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 27-36]
 • هاشمی گلپایگانی، فاطمه اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و مدل گاتمن بر ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 27-36]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و کودکان عادی [دوره 10، شماره 35، 1394، صفحه 27-36]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی [دوره 10، شماره 37، 1394، صفحه 77-88]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 77-86]
 • هرنگ زا، محمد نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری مسوولیت پذیری و در آمیختگی افکار در جمعیت غیربالینی [دوره 9، شماره 33، 1393، صفحه 57-66]

ی

 • یاریان، سجاد اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی [دوره 9، شماره 31، 1393، صفحه 17-26]
 • یاس فرد، غزال اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 47-56]
 • یزدی، سیده منور رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان [دوره 11، شماره 41، 1395، صفحه 77-87]
 • یوسفی، رحیم مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 57-66]
 • یوسفی، رحیم نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-66]
 • یوسفی، زهرا نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 17-26]
 • یوسفی، سارا اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 57-66]
 • یوسفی، فریده اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر خط پایه الکتروانسفالوگرافی کمی و توجه مستمر کودکان نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 37-46]
 • یوسفی کله خانه، زهرا نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 77-86]