مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

چکیده

اختلال استرس پس از سانحه، مجموعه واکنش­هایی است که فرد به دنبال مواجهه با یک استرسور شدید از خود بروز می­دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه بود. بدین منظور طی یک پژوهش مقایسه­ای، 200 نفر از زنان مواجه شده با رویداد آسیب­زا در شهرستان گیلان غرب به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و بر اساس مصاحبه ی بالینی و نمره ی برش بالاتر از 107 در مقیاس اختلال استرس پس از سانحه به دو گروه با و بدون اختلال استرس پس از سانحه تقسیم شدند. دو گروه به صورت انفرادی از نظر معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) نشان داد که میانگین نمرات گروه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در متغیرهای معنای زندگی و زیر مولفه­های آن که شامل، معنای حاضر در زندگی، جستجوی معنا در زندگی و تحریفات شناختی به طور معناداری پایین­تر از افراد بدون اختلال استرس پس از سانحه بود اما، در افکار خودکشی و زیر مولفه­های آن، تمایل به مرگ، آمادگی برای خودکشی و تمایل به خودکشی واقعی، میانگین نمرات گروه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه به طور معنا داری بالاتر از افراد عادی است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت وجود معنا در زندگی، افکار خودکشی و تحریف­های شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه  در اولویت کار رواندرمان­گران قرار گیرد. شناختی جهت افزایش وضعیت سلامت روان آنان با اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the meaning of life, suicidal thoughts, and cognitive distortions between female patient affected by post-traumatic stress disorder and non-patient

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Shafiei 1
  • Sajad Basharpour 2
  • Hadis Heidarirad 2
چکیده [English]

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is the sets of individual’s reactions following exposure to an extreme stressor. The aim of this study is to compare the meaning of life, suicidal thoughts and cognitive distortions between women who experience PTSD after trauma and women who does not experience PTSD after trauma. For this purpose, during a comparative study, 200 women who had been exposed to traumatic events in Gilane Gharb were selected by simple random sampling method and allocated into two groups (with and without PTSD symptoms) based on clinical interview and the cut off point of 107 on the scale of post-traumatic stress disorder.  All the subjects in both groups were individually evaluated for meaning of life, suicidal thoughts and cognitive distortions. Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the mean scores of subjects with PTSD were significantly lower than the other group in cognitive distortion and meaning of life and its subcomponents such as; the meaning present in life, and the search for meaning in life; however, it was significantly higher in suicidal thoughts and its subcomponents including; tendency to death, preparation for suicide, and suicide completion tendencies. Given the importance of meaning in life, suicidal thoughts and cognitive distortions among PTSD patients, it is critical to prioritize these topics in therapeutic interventions and derive a formulation to reduce suicidal thoughts and cognitive distortions in order to increase mental health among patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the meaning of life
  • suicidal thoughts
  • cognitive distortions
  • Post-Traumatic Stress Disorder