اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اختلال اسکیزوفرنی، اختلالی مزمن و ناتوان کننده است و در این اختلال، مهارت های اجتماعی بیمار به شدت آسیب می بیند. برنامه ی بازگشت به اجتماع در کنار ویژگی های فراوانی که دارد، بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیمار، نقشی اساسی بازی می کند. این برنامه یکی از زیر برنامه های مهارت های زندگی اجتماعی و مستقل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن بود. بدین منظور، در قالب یک طرح نیمه ­آزمایشی  20 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی  که در مرحله ی بهبود نسبی به سر می­بردند، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. مهارت های اجتماعی گروهها پیش و پس از اتمام پژوهش ارزیابی شد سپس، گروه آزمایش برنامه 16 جلسه ای بازگشت به اجتماع را دریافت کرد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای این برنامه بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی موثر است. گرچه این یافته ها مقدماتی هستند اما پیشنهاد می شود این برنامه در جهت ارتقای مهارت های اجتماعی آسیب دیده در بیماران روانی مزمن از جمله اسکیزوفرنی، به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the returning to society program in improving the social skills of schizophrenic patients

نویسندگان [English]

  • Elmira Shahmir
  • Meghdad Talebizadeh
  • Soleiman Jafarifard
چکیده [English]

Schizophrenia, is a chronic and debilitating disorder and in this disorder, social skills of patients get severely damaged. Returning to the society programs, in addition to the many features it has, can play a key role in improving the social skills of the patient. This program is one of the sub-programs of social living skills and it is independent. The present study examined the effectiveness of returning to the society programs in improving the social skills of schizophrenic patients. For this purpose, in the form of a quasi-experimental design, 20 patients with schizophrenia who were in relative improvement were chosen from available samples. They were randomly assigned to two groups of experiment and control. The social skills of the groups were assessed both before and after the study. Then, the experimental group received 16 sessions of the returning to society program. Results of covariance analysis indicated that performing this program is effective in improving the social skills of schizophrenic patients. Although these findings are preliminary but it is suggested for this program to be used in improving the damaged social skills in chronic mental disorders such as schizophrenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schizophrenia
  • the returning to society program
  • social skills