رابطه ی اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع 2 براساس سازمان شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه الزهرا. تهران، ایران

چکیده

رابطه ی بین اختلال شخصیت مرزی و اختلالات طیف دوقطبی، به ویژه دوقطبی از مباحثی است که در سال­های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، درک بهتر از شرایط روان­پویایی و ساختار شخصیت و مقایسه ی مولفه­های سازمان شخصیت مرزی در  افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع دو بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 20 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و 19 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع دو مراجعه­کننده به بخش روانپزشکی به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر آشفتگی هویت، مکانیسم­های دفاعی ابتدایی، واقعیت­آزمایی آسیب­دیده و ترس از صمیمت، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج مقایسه ی میانگین نمرات این دو گروه نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در اختلال شخصیت مرزی وجود ندارد. یافته­های به­دست آمده از این فرضیه حمایت می­کند که احتمالا اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی نوع دو از سازمان شخصیتی و ویژگی­های روان­پویایی مشابهی برخورداراند.  نتایج این پژوهش،  به­طور ضمنی از فرضیه ی تعلق اختلال شخصیت مرزی و اختلالات طیف دوقطبی  روی یک پیوستار حمایت نمی کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between borderline personality disorder and bipolar disorder type II based on Borderline Personality Organization

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khosravi
  • Parvin Rahmatinejad
چکیده [English]

The relationship between borderline personality disorder and bipolar spectrum disorders, particularly bipolar has been subjects of interest to many researchers in recent years. The aim of this study was to better understand the dynamics and structural character of mental conditions and to compare the components of borderline personality disorder among people with borderline personality disorder and bipolar disorder type II. For this purpose, in a comparative study, 20 patients with borderline personality disorder and 19 patients with bipolar disorder, type II, who were selected in available samples and got admitted to the psychiatric ward. They were tested in terms of identity disorder, primitive defense mechanisms, reality testing, harmed and fear of intimacy. Results comparing the mean scores of the two groups indicated that no significant difference exists between mean scores of the two groups in borderline personality disorder. The results obtained from the hypothesis supports that borderline personality disorder and bipolar disorder type II may have similar type of personality structure and psycho-dynamic characteristics. The results of research does not support Borderline personality disorder attachment and bipolar spectrum disorders on a continuum, implicitly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline personality disorder
  • bipolar disorder