ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دپارتمان روان شناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

اجتناب از تجربه، تلاش برای تغییر شکل، فراوانی و طول مدت رویدادهایی است که به گونه‌ای منفی ارزیابی شده  و فرد از موقعیت‌های برانگیزاننده ی آنها اجتناب می‌کند. اجتناب از تجربه در شکل‌گیری، تداوم و تشدید بسیاری از اختلالات روان شناختی و همچنین مشکل در روابط بین فردی موثر است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه ی چندبعدی اجتناب از تجربه در دانشجویان ایرانی بود. بدین منظور،  335 نفر از دانشجویان دانشگاه به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و با پرسشنامه‌ ی چندبعدی اجتناب از تجربه، پرسشنامه ی پذیرش و عمل و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این پرسشنامه، دارای شش عامل اجتناب شناختی، اجتناب هیجانی، اجتناب رفتاری، بیزاری از آشفتگی روانی، به تعویق انداختن فعالیت‌ها و تحمل فشار روانی است. همبستگی مثبت بین تحمل فشار روانی با سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت روانی و پذیرش، نشان داد که پرسشنامه از اعتبار همگرای قابل قبولی برخوردار است و نتایج نشان داد که پرسشنامه ی اجتناب از تجربه در دانشجویان ایرانی از ثبات درونی مطلوبی برخوردار است و می­توان از این پرسشنامه برای پیش­بینی سلامت روان و شناسایی افراد مستعد ابتلا به انواع اختلالات جسمانی و روان شناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of psychometric and factor structural properties of Experiential Avoidance multidimensional questionnaire (short form)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Esmaeilian 1
  • Mohsen Dehghani 1
  • Fatemeh Akbari 2
  • Marjan Hasanvand 3
چکیده [English]

Experiential avoidance is the attempt to change the shape, frequency, and duration of events that are perceived as negative and retreat from situations that provoke such occurrences. Experiential avoidance is contributory in the development, persistence and exacerbation of many of psychological disorders and problems in interpersonal relationships. The aim of this study is to investigate the validity and reliability of the short form of Experiential Avoidance multidimensional questionnaire among the Iranian university students. For this purpose, 335 students were selected through availability sampling method and evaluated by multidimensional questionnaires of Experiential Avoidance, Acceptance & Act, and the World Health Organization’s Quality of Life. The results of exploratory factor analysis showed that the questionnaire contains six factors including: cognitive avoidance, emotional avoidance, behavioral avoidance, mental confusion aversion, procrastination, and psychological pressure tolerance. Positive correlation between psychological pressure tolerance and physical health, mental health, and acceptance demonstrate the convergent validity of the questionnaire. The results, also, indicated desirable internal consistency of the questionnaire among the Iranian students; and that it can be used to predict mental health and identify individuals prone to various physical and psychological disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experiential avoidance
  • Validity
  • Reliability