اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ارتباط انسانی، فرایندی است که طی آن شخص مفهومی را با استفاده از پیام­های کلامی و غیرکلامی به ذهن شخص دیگر می­رساند. این روابط به راحتی تحت تاثیر کمرویی قرار می گیرد. کمرویی برای افراد کمرو مشکلات متعددی را ایجاد می­کند و آنها را از رسیدن به بسیاری از اهدافشان باز می­دارد، به همین دلیل یکی از مهمترین کشمکش­های انسان­های کمرو برقراری ارتباط است. هدف پژوهش حاضر، تاثیر آموزش ارتباط غیرکلامی درکاهش علایم کمرویی دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی، 30 نفر از دانشجویان مبتلا به کمرویی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدتد. گروه آزمایش، طی  8 جلسه تحت آموزش ارتباط غیر کلامی قرار گرفتند. گروهها قبل از کاربندی و بعد از اتمام پژوهش از نظر میزان کمرویی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ارتباط غیر کلامی موجب کاهش علایم کمرویی در تمام ابعاد شناختی، فیزیولوژیک و رفتاری آن می شود و به نظر می رسد آموزش اصول ارتباط غیرکلامی باید در آموزش سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Nonverbal Interaction Skills Training in the Decrease of Shyness

نویسندگان [English]

  • Raana Rahmani 1
  • Hasan Baniasadi 2
چکیده [English]

Human communication is a process in which the individuals transmit verbal and non-verbal concepts to the others’ mind. These communications can be easily influenced by shyness. Shyness poses various problems for shy individuals and prevents them in pursuing their goals. Therefore, one of the most major problems of shy people is communication. The research aims to investigate the influence of non-verbal communication in decreasing the students’ symptoms of shyness. Hence, a sample of 30 individuals was drawn from among the diagnosed shy students of Shahid Bahonar University and assigned to the experimental and control groups. The experimental group underwent 8 sessions of nonverbal interaction skills training and was subsequently tested for shyness. Results of covariance analysis indicated that nonverbal social interaction skills training can significantly decrease the symptoms of shyness in cognitive, physiological and behavioral aspects. Overall, it seems that nonverbal social interaction skills training merits attention in life style training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shyness
  • Nonverbal Communication
  • College Students