پیش بینى احتمال ابتلا به افسردگى بر اساس سبک هاى دلبستگى و پایگاه هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

اغلب افراد با سبک های دلبستگی اضطرابی، از راهبردهای منفی نظم جویی هیجانی و نارسایی در تنظیم هیجان ها استفاده می­کنند. استفاده از راهبردهای ناکارآمد از سوی افراد دارای دلبستگی اضطرابی، باعث می شود که از توان آنها در مقابله با موقعیت های استرس زا کاسته شود و آنها را در برابر مشکلات  آسیب پذیرتر سازد. هدف پژوهش حاضر، پیش­بینى احتمال ابتلا به افسردگى بر اساس سبک­هاى دلبستگى و پایگاه هویت در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و افراد عادی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 75 بیمار افسرده (پس از غربال­گری) و 74 فرد عادی به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و از نظر سلامت عمومی، افسردگی، سبک­های دلبستگی و سبک­های هویت مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی و سبک دلبستگی اضطرابی به صورت مثبت، احتمال افسرده بودن را پیش­بینی می­کند. همچنین با افزایش نمره­های فرد در سبک­های اطلاعاتی و هنجاری، احتمال افسرده بودن کاهش و با افزایش نمره­های فرد در بعد سردرگم- اجتنابی هویت، احتمال افسرده بودن افزایش می­یابد. به نظر می رسد در پیش بینی افسردگی افراد، سبک­های دلبستگی و حس هویت فرد باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the risk of depression based on attachment styles and identity base

نویسندگان [English]

  • Vida Dehghanpor
  • Asghar ForoedinAdl
چکیده [English]

Most people with anxious attachment style use negative emotional regulations strategies and impaired emotional regulations. Use of impaired strategies by those with anxious attachment style causes reduction in their capabilities to cope with stressful situations and makes them vulnerable in the face of problems. The aim of this study is to predict the risk of depression based on attachment styles and identity base in patients with depression and non-patient individuals. In order to do this, through a descriptive correlational study, 75 patients diagnosed with depression (after screening) and 74 non-patient individuals were selected by purposive sampling method and were assessed for general health, depression, attachment styles and identity base. Logistic regression analysis showed that secure attachment style and anxious attachment style respectively could in negative way and positive way predict the probability of depression. Also, increasing scores of individual’s informational and normative styles decreases the likelihood of being depressed; and increasing scores of ambivalent-avoidant identity of the individual increases the likelihood of being depressed. It seems that to predict depression attachment styles and individual’s sense of identity should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Attachment styles
  • identity base