مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی و افراد غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی

2 مدیر گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3 ‌استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

چکیده

اختلال وسواس آلودگی/شستشو یکی از شایعترین نوع اختلال وسواس در جهان است. افراد مبتلا به این اختلال هنگام مواجهه با موقعیت‌ های خاص بیشتر مستعد تجربه چندش هستند و در مقاومت با هیجانات منفی خود دچار پریشانی بیشتری می شوند و همچنین در موقعیت های وسواس، عمل همراه با اگاهی پایین تر و نگاه قضاوتی بیشتری را دارند. هدف این پژوهش مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا و غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی بود. برای این منظور طی یک پژوهش مقایسه‌ای، 30 فرد مبتلا به  وسواس شستشو/آلودگی و 30 فرد غیر مبتلا به وسواس شستشو/آلودگی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ذهن اگاهی، تنظیم هیجان و حساسیت و گرایش به تجربه چندش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو/آلودگی گرایش و حساسیت به چندش بیشتری را تجربه می کنند و مهارت ذهن آگاهی کمتری دارند. یافته های این پژوهش دلالت بر اهمیت عملکردهای هیجانی و شناختی این افرا در کارکرد موثرتر آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Disgust Propensity Sensitivity, Emotion Regulation and Mindfulness in people with and without Washing/Pollution Obsession

نویسندگان [English]

  • jila hasani 1
  • abdollah omidi 2
  • zahra zanjani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan , I. R. Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran.
چکیده [English]

Washing/pollution obsession is one of the most common types of obsessive-compulsive disorders in the world. When faced with certain situations, people with this disorder are more prone to experience disgust and have more trouble in resisting their negative emotions, and in obsessive situations, they act with lower awareness and a more judgmental view. The purpose of this research was to compare the disgust propensity sensitivity, emotion regulation and mindfulness in people with and without washing/pollution obsessions. For this purpose, during a comparative study, 30 people with washing/pollution obsession and 30 people without washing/pollution obsession were selected by convenience sampling method and evaluated in terms of disgust propensity sensitivity, mindfulness and emotion regulation. The results of statistical analysis showed that people with washing/pollution obsessive compulsive disorder experience more disgust propensity sensitivity and have less mindfulness skills. The findings of this research indicate the importance of emotional and cognitive functions of these people in their more effective functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disgust Propensity Sensitivity
  • Emotion Regulation. Mindfulness
  • Washing/Pollution Obsession