اثربخشی آموزش سبک زندگی بر نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری افراد مبتلا به افسردگی اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که بروز آن با نشانه‌های شناختی، هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیک همراه است. این اختلال سیری نسبتا مزمن دارد و درصد قابل توجهی از مبتلایان معمولا با بازگشت و عودهای مکرر این بیماری مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر رابطه سبک زندگی و بیماری‌های مختلف جسمی و روانی به ویژه بیماری‌های مزمن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی بر نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری افراد مبتلا به افسردگی اساسی بود. برای این منظور، طی یک مطالعه تجربی تک‌موردی از نوع خطوط پایه چندگانه با سه بیمار مبتلا به افسردگی عمده که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از بین افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر تهران انتخاب و از نظر افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند.  ترسیم دیداری، محاسبه درصد بهبودی و اندازه اثر نشان داد که تاثیر آموزش سبک زندگی در کاهش علایم و نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری در افراد افسرده از نظر بالینی معنا دار است. به نظر می‌رسد آموزش سبک زندگی در کاهش علایم و نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری اختلال افسردگی عمده از کارایی لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Lifestyle Training on Cognitive, Emotional and Behavioral Symptoms of Depressed Individuals

نویسندگان [English]

  • Maedeh Parvin
  • Jalil Babapour
  • Mostafa Zarean
Department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Depression is one of the most common mental disorders among men and women, which is associated with cognitive, emotional, behavioral and physiologic symptoms. This disorder is relatively chronic and a significant percentage of people who suffer from this disorder experience frequent recurrence. Research about the impact of lifestyle on both the physical and mental illnesses, particularly chronic illnesses, has been considered in the contemporary age. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of lifestyle training on cognitive, emotional and behavioral symptoms in people who suffer from major depression. In order to this, an experimental and single case study with multiple baselines with three patients with major depressive disorder who were selected by using purposive method was implemented. The sample of study was chosen from people with major depression who refer to the counseling and psychological services centers in Tehran. Visuals inspection, improvement percentage and effect size showed that lifestyle training is clinically efficient on the reduction of cognitive, emotional and behavioral symptoms in people who suffer from depression. Lifestyle training has appropriate efficacy in the reduction of cognitive, emotional and behavioral symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Major Depressive Disorder (MDD)
  • Lifestyle
  • Psychological Symptoms