پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

فرایند مادرشدن به دلیل تغییرات فیزیکی و روانی می‌تواند تنش‌ها و نگرانی‌هایی را به همراه داشته ‌باشد. یکی از این تغییرات بروز افسردگی پس از زایمان در مادران است. تولد نوزاد نارس (نوزادی که پیش از هفته 37 بارداری به دنیا آمده باشد) نیز می‌تواند احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان را افزایش دهد.هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی مادر و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی بود. برای این منظور   100 مادر دارای نوزاد نارس و 100 مادر دارای نوزاد عادی که به بخش زنان و زایمان یا بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان میلاد و بیمارستان شهید اکبرآبادی در شهر تهران مراجعه نموده بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر افسردگی پس از زایمان، دلبستگی و  رضایت‌مندی زناشویی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چند متغیری یافته‌ها بیان‌گر این مطلب بود که در هر دو گروه رضایت زناشویی و سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا، افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می‌کند. یافته ها نشان داد که شیب خط رگرسیون در دو گروه به لحاظ متغیر رضایتمندی زناشویی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of postnatal depression based on maternal-infant attachment, attachment styles and marital satisfaction in mothers of premature infants and normal infants

نویسندگان [English]

  • Parisa Peyvandi 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Mohammad Ali Mazaheri
  • Farhad Jomehri 3
چکیده [English]

Motherhood process can be accompanied by tensions and worries due to physical and mental changes. One of these changes is the incidence of postnatal depression in mothers. Premature birth (Babies born before 37 weeks of pregnancy) can also increase the risk of postnatal depression. The aim of the current study was the Prediction of postnatal depression based on mother to infant attachment, maternal attachment styles and marital satisfaction in mothers of premature infants and normal infants. For this purpose, 100 mothers of premature infants and 100 mothers of normal infants who referred to the gynecology ward or infant intensive care hospital in Tehran's Milad & Shahid Akbar Abady hospital were selected from available samples and were tested regarding postnatal depression, attachment and marital satisfaction. The multiple regression analysis of the data indicates that both groups of marital satisfaction and anxious ambivalent attachment style can predict the postnatal depression. Results indicated that the slope of the regression line in both groups had significant difference with each other, in terms of marital satisfaction variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postnatal depression
  • premature birth
  • marital satisfaction