اثربخشی بازی‌درمانی کوتاه‌مدت کودکان در کاهش نشانه‌های هیجانی، رفتاری و اجتماعی بر کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خاتم

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء- روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه یکی از شایع‌ترین مشکلات کودکان و نوجوانان است. رفتار این کودکان پیچیده و پر‌تعارض است. این اختلال سبب تخریب زندگی فرد می‌شود. هزینه‌های اجتماعی این اختلال نیز بسیار بالاست. بنابراین اقدام به‌موقع جهت رفتار این مبتلایان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی‌درمانی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های هیجانی، رفتاری و اجتماعی در کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه بود.  برای این منظور طی یک پژوهش تک آزمودنی و به شیوه تک خط‌پایه، شش کودک 7 تا 10 ساله که دارای نشانه‌های بیش‌فعالی و نقص‌توجه بودند به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بازی‌درمانی کوتاه‌مدت به مدت 10 جلسه با شرکت‌کنندگان اجرا شد. آزمودنی ها در فرایند مداخله و مرحله پیگیری از نظر مشکلات رفتاری مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی تحلیل شدند. نتایج نشان داد  بازی‌درمانی کوتاه‌مدت در کاهش نشانه‌های هیجانی، رفتاری و اجتماعی کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه موثر است. بنابراین، می‌توان بازی‌درمانی کوتاه‌مدت را به عنوان مداخله‌ای مناسب در کاهش نشانه‌های هیجانی، رفتاری و اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه به‌کار‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Short-term Play Therapy in Reducing Emotional, Behavioral and Social Symptoms on Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Marzie Hashemi 1
  • shkoh Alsadat Bani Jamali 2
  • Zohreh Khosravi 3
1 Department of Educational and Psychology, Khatam university
2 ALzahra University
چکیده [English]

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most common problems in children and adolescents. The behavior of these children is complex and controversial. This disorder can ruin person's life. The social costs of this disorder are also very high. Therefore, timely action is necessary for the behavior of these patients. The aim of this study was to investigate the effect of short-term play therapy on reducing emotional, behavioral and social symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder. For this purpose, in a single-subject study using a single-line method, six children aged 7 to 10 years who had symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder were selected by convenience sampling method. Short-term play therapy was performed for 10 sessions with participants. Subjects were examined for behavioral problems in the intervention process and follow-up stage. Data were analyzed by within- condition and between-condition. The results showed that short-term play therapy is effective in reducing emotional, behavioral and social symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder. Therefore, short-term play therapy can be used as an appropriate intervention to reduce emotional, behavioral, and social symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • short-term play therapy
  • attention deficit hyperactivity disorder
  • Emotional
  • behavioral and social