پیش‌بینی اضطراب کودکان بر اساس واکنش والدین به احساسات منفی آن‌ها با توجه به نقش میانجی‌ تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علم و فرهنگ،تهران ،ایران)

2 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش پررنگ خانواده در سلامت روانی کودک، پیش‌بینی عوامل مبتنی بر خانواده منطقی به نظر می‌رسد زیرا خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی- فرهنگی تلقی می‌شود که به عنوان سیستم اجتماعی فرهنگی دارای مجموعه‌ای از قواعد است؛ به طوری‌که تاثیر خانواده روی اعضا تا حدی است که بسیاری از محققین آن‌ها را ریشه اصلی بروز اختلال‌ها می‌دانند. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی اضطراب کودکان بر اساس واکنش والدین به احساسات منفی آن­ها با توجه به نقش میانجی­گری تنظیم هیجان بود. برای این منظور طی یک پژوهش از نوع همبستگی 232 نفر از کودکان پیش­دبستانی شهر تهران و والدین آن­ها به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر علایم مرضی کودکان، مقابله با هیجانات منفی کودکان و تنظیم هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون­های بوت­استراپ و سابل نشان داد واکنش والدین به احساسات منفی کودکان به واسطه تنظیم هیجانات بر اضطراب کودکان تاثیر می‌­گذارد. همچنین واکنش والدین، اضطراب و تنظیم هیجان را پیش­بینی می­کرد و تنظیم هیجان نیز اضطراب کودکان را پیش­بینی می­کرد. به نظر می‌رسد همان­طور که واکنش والدین به هیجانات منفی کودکان در اضطراب کودکان نقش دارد، تنظیم هیجانی کودکان نیز نقش مهمی در بروز اضطراب آن­ها دارد. می­توان انتظار داشت وجود تنظیم هیجانی مناسب در کودکان مانعی در برابر واکنش نامناسب والدین و  اضطراب ناشی از آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Children's Anxiety Based on Parents' Reaction to Their Negative Emotions with Mediating Role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • parvaneh roitvandghiasvand 1
  • maryam esmaeilinasab 2
  • emad ashrafi 3
2 psychology group. Human science faculty. tarbiat modares Uni
3 Assisstant Professor, Department of Psycology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the prominent role of the family in the mental health of child, it seems reasonable to predict family-based factors because the family is considered as a socio-cultural system that has a set of rules; So that the impact of family on members is such that many researchers consider them as a main cause of disorders. The aim of this study was to predict children's anxiety based on parents' reactions to their negative emotions with mediating role of emotion regulation. In this respect, a descriptive-correlational study was performed and 232 preschool children and their parents in the city of Tehran were selected through the convenience sampling method and investigated in terms of children's anxiety symptoms, coping with children's negative emotions, and emotion regulation. Multiple regression analysis and Bootstrap and Sable tests showed that parents' reaction to children's negative emotions affects children's anxiety by emotion regulation. Parents' reaction also predicted anxiety and emotion regulation, and emotion regulation predicted children's anxiety as well. It seems that just as parents' reaction to children's negative emotions play a role in children's anxiety, so does children's emotion regulation play an important role in their anxiety. It can be expected appropriate emotion regulation in children is as a barrier to parents' inappropriate reaction and anxiety caused by it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents' reaction
  • children's negative Emotions
  • emotion regulation
  • children's anxiety