اثرات منفی و مثبت حرفه رواندرمانگری بر زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دپارتمان مشاوره و راهنمایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

کار با افرادی که مشکلاتی در زمینۀ بهداشت روان دارند، بر روی خود روان‌درمانگران و اعضای خانواده‌های آنان نیز تاثیر می‌گذارد، و استرس‌ها و پاداش‌هایی را برای آنان در پی دارد و زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه‌ی اثرات حرفه مشاوره و رواندرمانگری بر زندگی خانوادگی و اجتماعی رواندرمانگران بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع مطالعات مروری و تحلیلی هدفمند پایگاه‌های آگاهی رسانی رایانه‌ای در برگیرندۀ مدلاین و سایکینفو برای منابع انگلیسی و اس ای دی برای منابع فارسی، انجام گرفت. نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که بسیاری از روان‌شناسان بالینی، روان‌شناسان مشاور و روانپزشکان در ارتباط با اعضای خانوادۀ خود و در روابط خانوادگی و اجتماعی‌شان، اثرات منفی و مثبتی را تجربه می‌کنند. بررسی تأثیرات حرفۀ روان‌درمانگری بر روی خود متخصصان بالینی و افراد خانواده‌شان موضوع گسترده و پوپایی است و به این سوال ختم می‌شود که در داخل خانه و زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان، چه معیارهایی باید مدنظر قرار گیرد تا اثرات مثبت این حرفه بر بالینگران و افراد خانواده‌شان تقویت شود و اثرات منفی آن به حداقل برسد. در این مقاله این معیارهای مرتبط مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative and positive effects of psychotherapy profession on life and family and social relationships Clinical psychologists, counselors and psychiatrists

نویسنده [English]

  • reza khakhpour
Department of Counseling and Guidance, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
چکیده [English]

Working with people with mental health problems also affects psychotherapists and their families, and brings stress and rewards, and affects their lives and family and social relationships. The aim of this study was to study the effects of counseling and psychotherapy on the family and social life of psychotherapists. For this purpose, in a descriptive research of purposeful review and analytical studies, computer awareness databases including Medline and Psychinfo for English sources and SED for Persian sources were conducted. The results of numerous studies show that many clinical psychologists, counseling psychologists and psychiatrists experience negative and positive effects in relation to their family members and in their family and social relationships. The study of the effects of psychotherapy on clinical professionals and their families is a broad and populist issue and leads to the question of what criteria should be considered in the home and their family and social life to positive effects of the profession on clinicians and their families. Strengthen and minimize its negative effects. In this article, these related criteria are discussed and analyzed and suggestions are made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Psychologyو
  • Counseling
  • Family Life
  • Psychotherapists