سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان جراحی، دانشگاه علوم ایران، تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

تیپ شخصیت دی مستعد نگرانی، تنش، احساس ناشادی و نگاه تیره و منفی به زندگی هستند. آنها به سادگی عصبانی می‌‌شوند و درکل احساسات مثبت کمتری را تجربه می‌کنند و این وضعیت ممکن است در فرایند درمان بیماری‌های مزمن تولید مشکل کرده‌یا دشواری‌هایی به آن بیفزاید. هدف این پژوهش بررسی سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی( عاطفه منفی  و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 176 بیمار مبتلا به سرطان از بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان امام به صورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی‌های روان‌شناختی، شخصیت دی و نگرش نسبت به درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج تحلیل رگرسیون نمرات نشان داد که میزان بالای شخصیت دی، عاطفه منفی  و بازداری اجتماعی با ادراک بیماری و خرده آزمون‌های آن شامل پیامدها ، سیر زمانی ، کنترل شخصی، کنترل بیماری، هویت، نگرانی، فهم بیماری و بازنمایی هیجانی رابطه دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که نمرات تیپ شخصیت دی، 71 درصد از واریانس نمرات ادراک از بیماری را توجیه می‌کند. به نظر می‌رسد هرچه میزان شخصیت دی در آنها بیشتر می‌شود، ادراک بدتری از بیماری خود و ابعاد مربوط به آن دارند. به همین خاطر باید تاثیر بالا بودن میزان شخصیت دی در ادامه‌ی درمان بیماران مبتلا به سرطان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Type D Personality Elements (Negative Emotion and Social Inhibition) in Perception of Cancer Patients Disease

نویسندگان [English]

  • nahid nafisi 1
  • Arash Vaziri 2
  • Giti ghorashi 2
  • Shahram nematzaheh 2
چکیده [English]

Type D personality is susceptible for concern, tension, unhappiness and dark and negative view to the life. They easily get angry and in general experience less positive emotions, and this status may create problems in the process of therapy of chronic diseases or add difficulties thereto. This research aims to investigate the share of personality type elements (negative emotion and social inhibition) in disease perception of cancer patients. For this purpose, in a descriptive study of correlation type, 176 cancer patients of Shohadaye Tajrish and Imam Hospitals were selected as convenience sample and were assessed with regards to psychological traits, D type personality and attitude to therapy. The results of regression analysis of points indicated that high D type personality, negative emotion and social inhibition are associated with disease perception, and its subtests including consequences, timeline, personal control, disease control, identity, concern, disease understanding and emotional representation. Regression analysis indicated that the points of type D personality justify 71% of variance of disease perception points. Accordingly, whatever D type personality in them is higher, they have worse perception of their disease and its related aspects. Therefore, the effect of high D type personality should be taken into consideration in continue of treatment process of cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • D Type Personality
  • Social Inhibition
  • Negative Emotion
  • Cancer