اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

اختلال شخصیت وسواسی که برای اولین بار تقریبا بیش از ۱۰۰ سال پیش توسط فروید توصیف شد، به عنوان رایج‌ترین اختلال شخصیت در بین جمعیت عمومی شناخته شدهاست. این اختلال، با تخریب حداقل عملکرد روانی اجتماعی  و کاهش کیفیت زندگی رابطه دارد  و بار اقتصادی قابل توجهی را تحمیل می‌کند. اختلال شخصیت وسواسی در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به عنوان الگوی نافذی از اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، کمال‌گرایی و کنترل ذهنی، دست دادن انعطاف‌پذیری، سعه صدر و کارایی تعریف شده است که از اوایل بزرگسالی شروع و در حوزه‌های گوناگون دیده می‌شود. کمال‌گرایی به عنوان تمایلی برای تنظیم و پیگیری معیارهای بالای غیرواقع‌بینانه و خودارزیابی‌های کاملا انتقادی، یکی از ویژگی‌های مهم اختلال شخصیت وسواسی است. در مطالعه‌ی حاضر، اختلال شخصیت وسواسی با تاکید بر کمال‌گرایی به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی از این نقطه نظر حمایت می کند که در مشکلاتی که شک داشتن در مورد کارها و نگرانی در مورد اشتباه کردن وجود داشته باشد، تمرکز بر درمان برای کمال‌گرایی، ‌می‌تواند به پاسخ‌های درمانی بهتر منجر شود. درک سایر متغیرهای مداخله کننده به نتایج پژوهش‌ها و کارهای بالینی کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obsessive-Compulsive Personality Disorder and Perfectionism: A brief review

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • seyedeh asma hosseini 2
  • HosseinAli Jahed 3
1 University of Tehran
2 عضو هیئت علمی
3 faculty of Azad University
چکیده [English]

The obsessive-compulsive personality disorder described for the first time by Freud almost 100 years ago, characterized as the most common personality disorder among the general population. The disorder is associated with at least average destruction of psychosocial function and a decline in quality of life, and imposes significant economic burdens. The obsessive personality disorder in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders has been defined as a general pattern of excessive concern with orderliness, perfectionism, and mental and interpersonal control, loss of personal flexibility, openness and efficacy, starting in the early stages of adulthood, and it seen in various domains. Perfectionism as an important feature of obsessive disorder is a tendency to regulate unrealistic high standards and highly critical self-assessments. In The present‌ study, the perfectionism as one of the main characteristics of obsessive personality disorder has been investigated. The results of studies support the point that focusing on treatment of perfectionism can lead to better therapeutic responses in the problems which including doubts about works and worries about mistakes. Understanding other intervening variables will help the results of clinical trials and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality disorder
  • obsession
  • perfectionism
  • treatment