مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید مدنی

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

جدیدا مفهوم فراحافظه و ارتباط آن با ویژگی­های شخصیتی و روان­شناختی افراد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از علاقمندی های این حوزه این است که آیا ویژگی­های شخصیتی افراد با توانایی­های فراحافظه آنان ارتباط دارد و یا اینکه آیا می­توان بین میزان وجود اختلالات روان­شناختی با وضعیت فراحافظه در افراد ارتباطی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال­های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5بود.برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه­ای 180 نفر (60 نفر اضطرابی، 60 نفر افسرده، 60 نفر وسواسی) از بیماران  کلینیک روانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شیوه‌ نمونه گیری دردسترس انتخاب و با 60 نفر غیر بیمار از نظر حافظه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد، افراد دارای علایم اضطرابی، افسرده، وسواسی و افراد عادی در میزان رضایت از حافظه فردی، توانایی ادراک شده، کاربرد استراتژی حافظه و فراحافظه تقاوت معنادار دارند. یافته ها نشان داد که میانگین کاربرد استراتژی حافظه افراد عادی بالاتر از افراد دارای علایم وسواسی، اضطرابی و افسرده است.توجه به نقش و اهمیّت فراحافظه در افراد دارای اختلال­های روان­شناختی می­تواند در شناسایی بسیاری از مشکلات آن­ها تاثیر بگذارد.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of meta-memory in people with symptoms of anxiety, depression and obsessive compulsive disorder in DSM-5

نویسندگان [English]

  • rahim yosefi 1
  • hasan bafandeh 1
  • raheb Jafari 2
1 shahid madani
2 shahid madani university
چکیده [English]

Recently, the concept of meta-memory and its relation to the personality and psychological characteristics of individuals have been considered. One of the interests of this field is whether the personality traits of individuals are related to their meta-memory abilities, or whether it is possible to find out the extent of the existence of psychological disorders with the state of meta-memory in the individuals. The purpose of this study was comparison of meta-memory in people with symptoms of anxiety, depression and obsessive compulsive disorder in DSM-5. In this causal-comparative study, 180 patients (60 anxious, 60 depressed, 60 obsessive-compulsive) from Psychiatric Clinic of the University of Medical Sciences of Tabriz were selected by sampling available method and compared with 60 non-patients in memory. The results of ANOVA showed that people with anxiety, depression, obsessive-compulsive disorder and normal people had a significant difference in the level of satisfaction with individual memory, perceived ability, application of memory strategy, and meta-memory. The findings showed that the mean of memory usage strategy of normal people was higher than those with obsessive-compulsive, anxious and depressed symptoms. Paying attention to the role and importance of meta-memory in people with psychological disorders can affect many of their problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-memory
  • anxiety disorders
  • obsessive
  • depression