اثربخشی بازی‌درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء- روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

اختلال بیش‌فعالی و نقص‌توجه  یکی از شناخته شده‌ترین اختلالاتی است که در کودکان تشخیص داده می‌شود. به‌طوریکه این اختلال شایع‌ترین اختلال روانی تشخیص داده شده در کودکان به شمار می‌آید. درصورتیکه این اختلال مورد درمان قرار نگیرد مشکلات قابل‌توجهی برای فرد در دوران کودکی و بزرگسالی ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌تاثیر برنامه بازی‌درمانی اکوسیستمیک بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص‌توجه- بیش‌فعالی کودکان انجام شد. برای این منظور طی یک پژوهش از نوع تک آزمودنی و به شیوه‌ی خط‌پایه، از جامعه‌ی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه- بیش‌فعالی در شهر تهران،  6 کودک 7 تا 10 ساله که دارای نشانه‌های نقص‌توجه- بیش‌فعالی بودند با شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در ابتدا و انتهای مداخله و سه ماه بعد از اتمام آخرین جلسه‌ی مداخله، با سیاهه رفتاری کودک مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان به مدت 10 جلسه برنامه‌‌ی بازی‌درمانی اکوسیستمیک  را دریافت کردند. تحلیل درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی نشان داد بازی درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه‌های بیش‌فعالی و نقص توجه موثر است. مطابق با نتایج پژوهش بازی‌درمانی اکوسیستمیک می‌تواند به‌عنوان مداخله‌ای مناسب در کاهش نشانه‌های اختلال  بیش‌فعالی و نقص‌توجه بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of ecosystemic play therapy in reducing the symptoms of attention deficit- hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Marzie Hashemi 1
  • Shokohalsadat BaniJamali 2
  • Zohreh Khosravi 3
1 Department of Educational and Psychology, Alzahra university
2 Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Attention deficit- hyperactivity disorder is one of the most commonly recognized disorders in children. This disorder is the most commonly diagnosed psychiatric disorder in children. If the disorder is not treated, it can cause significant problems for childhood and adolescence. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of ecosystemic play therapy in reducing the symptoms of attention deficit- hyperactivity disorder in children.  For this purpose in a case study research and with using single baseline method, from the population of children with attention deficit- hyper activity disorder in Tehran, 6 child from 7 to 10 years old with the symptom of attention deficit- hyper activity disorder with purposeful sampling were selected, and at the beginning and the end of intervention session and three month after last intervention session with the child behavior checklist were evaluated. Participants received 10 session ecosystemic play therapy. Analysis of within- condition and between-condition showed that ecosystemic play therapy in reducing symptoms of attention deficit- hyper activity disorder is effective. According to the results of the study, ecosystemic play therapy can be used as an effective intervention in reducing symptoms of attention deficit- hyper activity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Ecosystemic play therapy
  • Attention deficit- hyper activity disorder