مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، واحد گرگان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 دپارتمان پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران

5 پارتمان روان شناسی ، واحد تهران مرکز، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

6 دپارتمان روان شناسی، واحد رودهن، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پریشانی روانی نوعی برای توصیف دوره‌ای کوتاه مدت اما حاد از یک آشفتگی خاص روانی به کار می‌رود که ابتدا با مشخصه‌های افسردگی یا اضطراب تظاهر می‌کند. پریشانی روانی می‌تواند نوعی نابهنجاری تلقی شود که مسوول تفکر و رفتار ناسازگارانه بوده و نیازمند مداخله‌ی تخصصی است. در این شرایط شور و شوق زندگی کاهش یافته، احساس دلشکستگی و ناامیدی به حاکمیتی غالب تبدیل می‌شود. هدف این پژوهش مقایسه‌ی نشانگان جسمانی سازی در افراد با پریشانی روانی  بالا و پایین بود. برای این منظور طی یک پژوهش مقطعی، هزار نفر از والدین دانشجویان واحد رودهن انتخاب و از نظر پریشانی و نشانگان جسمانی سازی مرد ارزیابی قرار گرفتند. سپس 28 درصد بالاترین و پایین ترین نمرات پریشانی مجزا و به عنوان گروه با پریشانی بالا و پایین از نظر مولفه‌های جسمانی سازی مورد مقایسه قرار کرفتند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که دو گروه در جسمانی سازی و مولفه‌های آن (درد بدنی؛  درد کمر؛ درد در دستها و بازوها؛ سردرد؛ درد سینه، گیجی؛ از حال رفتن؛ طپش قلب؛ نفس نفس زدن؛ درد یا مشکل در حین رابطه‌ی جنسی؛ یبوست، اسهال، روده شل؛ تهوع، نفخ، سوهاضمه؛ خستگی و انژی کم؛ مشکلات خواب) تفاوت معناداری با یکدیگر نشان می‌دهند. یافته‌ها از با لا بودن پریشانی در افراد مبتلا به مشکلات رواتنی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of physical symptoms in people with low and high psychological distress Patients Disease

نویسندگان [English]

  • Shahram Vaziri 1
  • Shoan Shaydayi Aghdam 2
  • Laya No0bakht 3
  • Mansoureh Khalili 3
  • Yashar Vaziri 4
  • Roya Masumi 5
  • Arash Vaziri 6
1 Dept. Clinical psy, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen Iran
2 Dept. Psy, Ghorghan branch, Islamic Azad University, Ghorghan Iran
3 Dept. Clinical psy, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen Iran
4 Dept Medicine, Tehran University, Tehran, Iran
6 Dept. Clinical psy, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen Iran
چکیده [English]

Psychological distress may be deemed as a type of abnormality that is responsible for maladaptive thinking and behavior, and requires specialized intervention. In such conditions, the passion of life is reduced, and feeling of heartbreaking and disappointment is converted to a dominant governance. This research aims to compare the somatization syndrome in people with low and high psychological distress. For this purpose, in a cross-sectional research, thousands of the parents of students of Roudehen Branch were selected and assessed in terms of distress and somatization syndrome. Later, 28% of the highest and lowest distress scores were compared singly and as group with high and low distress with regards to somatization elements. The results of one-way analysis of variance indicated that two groups have significant difference with each other in somatization and its elements (physical pain, backache, pain in hands and arms, headache, chest pain, confusion, fainting, heartbeat, panting, pain or problem during sexual relationship, constipation, diarrhea, loose bowel, nausea, bloating, dyspepsia, fatigue and low energy, sleep problems). The findings demonstrate the high distress of patients infected with psychosomatic problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatization
  • Distress
  • Stress