بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم‌گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

اختلالات اسکیزوفرنیا و دوقطبی با اختلال در عملکردهای شناختی همراهند و پروفایل شناختی این دو اختلال به هم شبیه است. با این حال، نقایص شناختی در این بیماران ممکن است مسیر های متفاوتی را دنبال کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم‌گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی بود. برای این منظور طی یک پژوهش مقایسه‌ای، چهل بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا، 40 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی و 40 نفر از افراد سالم به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا، مانیا، افسردگی، ایفای نقش، زمان واکنش، و هوش عمومی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون توکی نشان داد که سرعت شناختی و زمان واکنش واکنش و تصمیم گیری در اختلال اسکیزوفرنیا پایین تر از اختلال دوقطبی و افراد سالم است، همچنین معلوم شد که سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری در هر دو اختلال اسکیزوفرنیا و دوقطبی به شکل معناداری پایین تر از افراد سالم است.  این پژوهش نشان داد که عملکردهای شناختی در اختلالات اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی تخریب شده‌اند و این بیماران در سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم نشان می‌دهند. یافته‌ها نشان داد که، سرعت شناختی و زمان واکنش واکنش و تصمیم گیری در بیماران دوقطبی ضعیف تر از بیماران اسکیزوفرنیا است. به نظر می‌رسد بررسی عملکردهای شناختی مانند سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی می‌تواند به فهم آسیب شناسی این اختلالات کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and comparison of cognitive speed and reaction and decision time in schizophrenia and bipolar patients

نویسندگان [English]

  • Behrooz Afshari 1
  • Jila Hasani 2
1 Kashan university of medical sciences
2 Department of clinical psychology, Kashan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Schizophrenia and bipolar disorders are associated with impairment in cognitive functions, and the cognitive profile of these two disorders is similar. However, cognitive defects in these patients may follow different paths. The purpose of the present study was to evaluate and compare the cognitive speed and reaction and decision time in schizophrenia and bipolar patients. For this purpose, in a comparative study, forty patients with schizophrenia, 40 patients with bipolar disorder, and 40 healthy individuals were selected through available sampling, and were tested for positive and negative symptoms of schizophrenia, mania, depression, trial making, reaction time, and general intelligence. The results of Tukey's test showed that cognitive speed and reaction and decision time in bipolar disorder were lower than schizophrenia disorder and healthy individuals, it was also found that the cognitive speed and reaction and decision time in both schizophrenia and bipolar disorders were significantly lower than healthy individuals. This study showed that cognitive functions have been destroyed in schizophrenia and bipolar disorders, and these patients show a lower performance at cognitive speed and reaction and decision time than in healthy individuals. The findings showed that cognitive speed and reaction and decision time in bipolar patients were weaker than schizophrenia disorder. It seems that the study of cognitive functions such as cognitive speed and reaction and decision time in schizophrenia and bipolar patients can help to understand the pathology of these disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schizophrenia disorder
  • bipolar disorder
  • cognitive function
  • Reaction time