بررسی رابطه بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری: ارزیابی رویکردهای مقوله‌ای و ابعادی در مفهوم‌پردازی اختلال‌های طیف وسواسی جبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا (س) تهران

3 دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

تظاهر اصلی اختلال شخصیت وسواسی جبری، اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، کمال طلبی و کنترل ذهنی بین فردی است که به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، سعه‌ی صدر و کارایی بین فردی تمام می‌شود. علی­رغم این‌که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم، دو اختلال شخصیت وسواسی جبری و اختلال وسواسی جبری در دو طبقه مجزا طبقه بندی شده­اند، برخی محققان معتقدند رویکردهای پیوستاری، مفهوم­پردازی دقیق­تری از دو اختلال دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه اختصاصی بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری بر اساس زیرگروه­های اختلال وسواسی جبری بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  ابتدا 400 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران از نظر وسواس و علایم شخصیت وسواسی جبری مورد آزمون قرار گرفتند. در مرحله‌ی دوم،  57 نفر فرد مبتلا به اختلال وسواس اجباری به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، فقط بین زیرگروه «وسواس تردید» مقیاس اختلال وسواسی جبری و  اختلال شخصیت وسواسی جبری در سطح رابطه‌ی معنادار وجود دارد. نتایج حاکی از عدم ارتباط اختصاصی بین اختلال شخصیت وسواسی جبری و اختلال وسواسی جبری است. هر چند تلویحات تحقیقاتی و نظری زیادی در مورد رابطه میان دو اختلال وجود دارد که نیازمند توجه ویژه­ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between obsessive compulsive disorder and personality obsessive compulsive: the evaluation of Categorical and Dimensional approaches in Conceptualization of spectrum obsessive compulsive disorders

نویسندگان [English]

  • zohreh khosravi 1
  • fatemeh shahisadrabadi 2
  • parvin rahmatinejad 3
1 Alzara university
2 alzahra university, Tehran
3 alzahra university tehran
چکیده [English]

The main manifestation of obsessive-compulsive personality disorder is mental occupation with order, perfectionism and subjective control interpersonal whose price ends in complete loss of flexibility, tolerance and interpersonal efficiency. While in DSM- 5, both obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive personality disorder were classified in two distinct categories, some researchers believe that continuum approaches provide more precise conceptualization of both disorders. The purpose of this study was to research of the specific relationship between obsessive-compulsive personality and obsessive-compulsive disorder based on subtypes of OCD. To this end, in a descriptive correlational study, 400 female college students of Tehran universities were tested for obsessive-compulsive and obsessive-compulsive personality symptoms. In the second stage, 57 individuals with compulsive disorder were selected as the sample group. The results of regression analysis indicated that there was only significant relationship between "uncertainty" of OCD and obsessive-compulsive personality. The results indicate that there is no specific relationship between obsessive compulsive disorder and obsessive-compulsive disorder. However there are the great research and theoretical implications about the relationship between the two disorders that require special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obsessive-compulsive disorder
  • Obsessive-compulsive personality disorder
  • Categorical approaches
  • dimensional approach