تاثیر ذهن آگاهی شناخت محور بر باورهای ناکارآمد، خودگویی و خود تنظیم گری بیماران مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

سرطان به عنوان یکی از شایع ترین بیماری­های قرن اخیر بوده و برخی از انواع آن  موجب تغییرات مهم در ظاهر( تغییر در چهره، قطع اندام، ریزش شدید موها) می‌شود. بیمارانی که پس از ماستکتومی و شیمی‌درمانی با تغییرات ظاهری از جمله از دست دادن سینه و ریزش مو مواجه می‌شوند، با مشکلات روان‌شناختی مختلف مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد شناختی بر بیماران سرطان و بررسی اثربخشی این درمان بر باورهای ناکارآمد، خودگویی و خودتنظیم­گری آنها بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه تجربی براساس طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل، 40 نفر  از  بیماران مبتلا به  سرطان با داشتن تغییر در ظاهر فیزیکی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند.  گروه آزمایش ، به مدت 8 جلسه تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند.  گروهها قبل از شروع درمان، و پس از اتمام جلسات از نظر باورهای غیرمنطقی، خودگویی و خودتنظیم­گری مورد آزمودن قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد ذهن آگاهی موجب بهبود باورهای غیرمنطقی، خودگویی و خودتنظیم­گری در گروه آزمایش شده است. به نظر می‌رسد ذهن آگاهی باعث آگاهی بیماران به باورهای خود شده و شناختهای غیرمنطقی در زمینه نقص بدنی و ارزیابی های منفی آنها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of mindfulness-based cognitive therapy on the dysfunctional beliefs, self- talk and self-management of cancer

نویسنده [English]

  • shirin zeinali
deparment of psychology, Urmia university
چکیده [English]

Cancer is among the most prevalent health problems of the present century and some of them can change patients’ physical appearance (such as face change, lesion and severe hair loss). Some patients after mastectomy and chemotherapy confront with removal of a breast and hair loss and have psychological well-being problem. This study aimed at evaluating the effects of mindfulness-based cognitive therapy on the dysfunctional beliefs, self- talk and self-management of cancer patients with changes in physical appearance. This was a pretest-posttest controlled quasi-experimental study. A convenience sample of 40 patients with appearance change have been selected through available non-random sampling and randomly allocated to the experimental and the control groups . Patients in the experimental group received mindfulness-based educations in eight sessions. Before and after the study intervention, patients in both study groups completed the Jone’s Irrational Belief Test, the Self-Talk Scale and Self-management scale.  Study findings with multivariate analysis of variance revealed that mindfulness-based cognitive therapy significantly improved the participating patients’ irrational beliefs, self-talk and self-management. This finding confirmed that mind-fullness therapy make awareness about beliefs and reduce irrational beliefs about body deficiency and negative appraisal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based therapy
  • Irrational beliefs
  • Self-talk
  • Self management
  • Cancer