تبیین مدل ساختاری روابط بین خود انسجامی و بهزیستی روان‌شناختی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد زرند - کرمان - ایران

2 دانشگاه ازاد تهران مرکز

3 -

چکیده

سرطان پستان یک بیماری مزمن است که تشخیص و درمان آن با مشکلات روان­شناختی زیادی همراه است. سرطان پستان، شایع­ترین و تاثیرگذارترین سرطان در زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی می­شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین خود انسجامی و بهزیستی روانی در زنان مبتلا به سرطان سینه بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، ۲۱۵ زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر کرمان در سال ۱۳۹۶ که حداقل یکبار مورد جراحی قرار گرفته بودند به روش نمونه­ گیری در دسترس، انتخاب و از نظر حس انسجام، تنظیم شناختی هیجان و نشان­گر بهزیستی روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که راهبرهای تنظیم هیجانی رابطه ی بین خودانسجامی و بهزیستی روان شناختی را به­واسطه ی راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی میانجی­گری می­کند. این نتایج بیان­گر آن است که نه تنها خودانسجامی پیش­بینی­کننده بهزیستی روانی است، بلکه می­تواند از طریق به­کارگیری راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان بهزیستی روانی را در زنان مبتلا به سرطان سینه به میزان قابل ملاحظه­ای تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining structural modeling of the relationship between self-coherence and mental well-being based on the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • souzan salajegheh 1
  • - - 2
  • - - 3
1 zarand university of kerman of iran
2 -
3 -
چکیده [English]

Breast cancer is a chronic disease that it’s diagnose and treatment is accompanied with many psychological problems. Breast cancer is the most prevalent and most effective cancer in women, which causes deep emotional and affective problems. The purpose of this study was to determine the mediator role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self- coherence and mental well-being in women with breast cancer. For this purpose in a descriptive-correlational research method 215 women with breast cancer who had undergone surgery at least once in Kerman in 2017 were selected through available sampling and tested with regard to the sense of coherence, cognitive emotion regulation and psychological well-being. The structural equation modeling showed that emotional regulation strategies mediate the relationship between self coherence and mental well-being through positive emotional regulation strategies. These results suggest that self coherence not only is a predictor of psychological well-being, but can also significantly influence mental well-being by the use of positive strategies of cognitive emotion regulation in women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer
  • cognitive emotion regulation
  • mental well-being
  • self-coherence