دوین و طراحی مدل رفتارهای ذخیره‌سازی (احتکاری) در ارتباط با اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با نقش میانجی شناختارهای احتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

اگرچه پژوهش‌ها درباره ی اختلال احتکار در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است، بااین‌حال فرایندهای روان‌شناختی درگیر در ایجاد مشکلات ناتوان‌کننده مرتبط با این اختلال هنوز به‌طور کامل روشن نشده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی در پیش‌بینی رفتارهای احتکاری بود. برای این هدف طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 345 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و ازنظر رفتارهای احتکاری، شناختارهای احتکاری، اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی ارزیابی شدند. تحلیل داده‌ها و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با جنبه‌های رفتاری و شناختی احتکار رابطه دارند. یافته‌های مربوط به نقش میانجی جنبه‌های شناختی احتکار در ارتباط بین اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی با رفتارهای احتکاری نشان داد که پس از اعمال شاخص‌های ویرایش، مدل با داده‌ها برازش دارد. یافته‌های این پژوهش از مدل‌های شناختی-رفتاری حمایت می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که ساختارهای مربوط به متعلقات نقش مهمی را در رشد و حفظ مشکلات مربوط به احتکار اقلام غیر لازم بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop and design the models of saving behaviors (hoarding) in relation to emotion regulation difficulties and intolerance of uncertainty with the mediating role of hoarding cognitions

نویسندگان [English]

  • ghasem ahi
  • mohammad yosef jalali bajd
Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Although research on hoarding has increased in recent years, the psychological processes involved in this often debilitating problem have not been fully elucidated. This study aimed to investigate the role of difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty in predicting hoarding behaviors. For this purpose through a descriptive study, 345 students (205 females,140 males) were selected using cluster sampling method among students of  Birjand Azad University and were evaluated in terms of hoarding behaviors, hoarding cognitions, difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty. Data analysis and structural equations modeling showed that difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty significantly related to behavioral and cognitive aspects of hoarding. The findings related to the mediating role of cognitive aspects of hoarding in relationship between difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty with hoarding behaviors showed that after applying the editing Indicators, model fit the data. Findings of the study support the cognitive-behavioral models and suggest that the cognitions related to belongings play an important role in the development and maintenance of problems associated with hoarding of unnecessary items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saving behaviors (hoarding)
  • emotion regulation difficulties
  • intolerance of uncertainty
  • hoarding cognitions