مقایسه ی استرس و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرطان یک اصطلاح عمومی برای گروه بزرگی از بیماری هایی است که می تواند هر قسمت از بدن را تحت تاثیر قرار دهد. بیماران مبتلا به سرطان در مورد زنده ماندن خود نگران هستند، درد می کشند و این امر به طور جدی می تواند بر وضعیت روانی آنها تاثیر بگذارد. برهمین اساس است که گفته می شود سرطان صرفا یک رویداد، با پایانی معین نیست، یک موقعیت دایمی ومبهم است که با تأثیرات دیررس و تأخیری ناشی از بیماری، درمان و مسایل روان شناختی مربوط به آنها مشخص   می شود. هدف این پژوهش،  مقایسه ی استرس و سبک های مقابله ای افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 100 بیمار مبتلا به سرطان (50 نفر مرد مبتلا به سرطان معده، مری، روده بزرگ و راست روده و پروستات و50 نفر زن مبتلا به سرطان معده، مری، روده بزرگ و راست روده و پستان) به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و با 100 نفر (50 نفر مرد و 50 نفر زن) از افراد سالم در گروه سنی 60-40 سال همتا سازی شدند. تحلیل واریانس نتایج نشان داد که استرس و سبک های مقابله ای شامل جستجوی حمایت اجتماعی، ارزیابی مثبت مجدد، کنار آمدن رویارویانه، دوری جویی، خویشتن داری، گریز و اجتناب  در دو گروه متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of stress and coping styles in patients with cancer And healthy people

چکیده [English]

Cancer is a general term for a large group of diseases that can affect any part of the body. Cancer patients are worried about their survival, and pain can seriously affect their mental status. On the basis of this, cancer is said to be merely an event, with no definite end, is a permanent and viable situation characterized by delayed and delayed effects of illness, treatment, and psychological problems associated with them. The purpose of this study was to compare the stress and coping styles of healthy people and patients with cancer. For this purpose, in a comparative study, 100 patients with cancer (50 men with gastric, lung, colon, rectum and prostate cancer, and 50 women with gastric cancer, esophagus, colon and rectum and breast ) Were selected as an accessible sample and compared with 100 people (50 men and 50 women) from healthy people in the age group of 60-40 years old. The results of variance analysis showed that stress and coping styles include social support seeking, positive re-evaluation, coping, resignation, self-esteem, escape and avoidance in two different groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • coping style
  • Cancer