نقش واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

خشونت زناشویی به دلیل پیامدهای نامطلوبش، باید پیشگیری و از طریق سیاست­های اجتماعی  آموزشی و حقوقی به آن توجه شود و پژوهش­های قبلی، دلزدگی را عاملی برای پریشانی و آشفتگی در روابط زناشویی شناسایی کرده­اند. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه­ای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش­گری در رابطه ی بین دلزدگی و خشونت زناشویی بود. بدین منظور،  طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 250 نفر از ساکنین شهر تهران به روش نمونه­برداری در دسترس انتخاب و از نظر تاکتیک­های تعارضی، دلزدگی زناشویی، نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنش­گری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده­ها با استفاده از روش مدل­یابی معادله­های ساختاری نشان داد دلزدگی با واسطه­گری نشخوار خشم، خشونت زناشویی را پیش­بینی می­کند اما، با واسطه­گری نشخوار خودسرزنش گری، خشونت زناشویی را پیش­بینی نمی­کند. از نتایج پژوهش حاضر چنین برمی­آید که نشخوار خشم، افراد را برای درگیر شدن در رفتار خشونت برای تنظیم عاطفه ی منفی ناشی از دلزدگی زناشویی با انگیزه می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Anger Rumination and Self-Criticism Rumination in Relationship between Disaffection and Marital Violence

نویسندگان [English]

  • Mona Kochaki Amirhendeh 1
  • Ahmad Karbalayi 1
  • Mehrdad Sabet 2
چکیده [English]

Because of the detrimental consequences, marital violence should be attended and prevented through social, educational, and legal policies. Research has addressed disaffection as a factor for distress and turmoil in marital relationships. The aim of this study is to determine the mediation role of anger rumination and self-criticism rumination in the relationship between disaffection and marital violence. Therefore, in a descriptive correlational study, 250 residences in Tehran were selected through a multistage randomized sampling method and tested for conflict resolution tactics, marital disaffection, anger rumination, and self-criticism rumination. Data analysis was performed using structural equation modeling which displayed that disaffection with mediation of anger rumination can predict marital violence (Z= 2.037, β= 0.2626). However, disaffection with mediation of self-criticism rumination doesn’t predict marital violence (Z= 2.037, β= -0.0664). Results of the presented study signify that anger rumination motivates people to engage in violent behavior to regulate negative feelings resulted from disaffection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Marital violence
  • Self-criticism
  • Disaffection
  • rumination