بررسی نقش عوامل شناختی و شخصیتی در پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 متخصص مغز و اعصاب

3 دپارتمان پزشکی روان تنی و روان درمانی دانشگاه فرایبورگ آلمان، فرایبورگ، آلمان

4 دپارتمان علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سردرد،ازجملهمشکلاتیاستکهافزونبردرد ناتوانکننده،اثراتنامطلوبیبرهمه ی ابعادزندگیفرداز جملهکارکرد اجتماعی،خانوادگی، شغلی و تحصیلیدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل شناختی و شخصیتی به عنوان پیش­بین ابتلا به سردرد میگرن در بین بیماران زن مراجعه کننده به مراکز مغزو اعصاب بود. بدین منظور، براساس تشخص متخصص مغزو اعصاب،‌ 195 نفر  به عنوان نمونه ی بیمار مشخص شدند و جهت انتخاب گروه سالم، از یک جامعه ی متشکل از زنانی با شرایط سنی، تحصیلی و شغلی تقریبا همتا با بیمار، 205 همراه زن بیماران مبتلا به میگرن،‌ به روش تصادفی ساده انتخاب شد و در مجموع 396 نفر از نظر فاجعه سازی درد، راهبردهای مقابله ای، کمال گرایی و شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل به روش همزمان و گام به گام فرضیه ی  پژوهش را تایید کرد. به بیان دیگر از روی عوامل شناختی و شخصیتی می­توان احتمال ابتلا به سردرد میگرن در بین بیماران زن  را پیش­بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the meaning of life, suicidal thoughts, and cognitive distortions between female patient affected by post-traumatic stress disorder and non-patient

نویسندگان [English]

 • Reza Johari fard 1
 • Amir Reza Boromand 2
 • Carl e Shaite 3
 • Mahnaz Mehrabizadeh 4
 • Najmeh Hamid 4
 • Iran Davoodi 4
چکیده [English]

Migraine is one the health problems that, in addition to debilitating pain, has adverse effects on all aspects of life including social functioning, family relations, work, and education. This study examined the cognitive and personality features as predictive factors of migraine among female patients referred to the Brain and Neurology Centers. For this purpose, according to neurologist diagnosis, 195 individuals were selected as   patient group and to form the control group, 205 women of patients’ companions, who were comparable to the subjects in the patient group in terms of age, education level, and employment were selected through simple random sampling method. The subjects were evaluated for pain catastrophizing, coping strategies, perfectionism and Personality. The results of analysis were used with simultaneous stepwise method. Simultaneously and stepwise analytical results confirmed the hypothesis of the study. In other words, with consideration of cognitive and personality factors, prediction of migraine headaches is possible among female patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reality therapy
 • Choice Theory
 • resilience
 • Cancer
 • Mother