کلیدواژه‌ها = حساسیت اضطرابی
پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی

دوره 16، شماره 59، فروردین 1400، صفحه 7-16

اعظم قرانی اشتلق سفلی؛ سحر ترابی زنوز؛ مجید محمودعلیلو؛ راضیه پاک


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 38، دی 1394، صفحه 77-86

منصور علی مهدی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ زهرا افتخار صعادی؛ رضا پاشا


روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک

دوره 10، شماره 36، تیر 1394، صفحه 77-87

حامد فرداینی سفلی؛ حسین کارسازی؛ آمنه امامی عزت؛ عباس بخشی پور رودسری