کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه

دوره 11، شماره 39، بهار 1395، صفحه 57-66

نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند


2. اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS)

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 47-56

مینو پورآوری؛ سعید قنبری؛ علی زاده محمدی؛ لیلا پناغی


3. بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 47-56

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی


5. بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور

دوره 7، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 57-66

زهرا ایزدی؛ محمد رضا عابدی؛ سمانه معین