کلیدواژه‌ها = سرطان
سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان

دوره 14، شماره 52، تیر 1398، صفحه 77-86

ناهید نفیسی؛ آرش وزیری؛ گیتی قریشی؛ شهرام نعمت زاده


اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان

دوره 12، شماره 43، فروردین 1396، صفحه 77-87

رامونا شاملی؛ فریبا حسنی


نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان

دوره 11، شماره 39، فروردین 1395، صفحه 37-46

شاهد مسعودی؛ حمید رضا حاتمی؛ مرتضی مدرس غروی؛ شکوه السادات بنی جمالی


شیوع نشانگان رفتاری اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان

دوره 10، شماره 36، تیر 1394، صفحه 27-36

سیدرضا سیدطبایی؛ پروین رحمتی نژاد؛ ربابه صحت