کلیدواژه‌ها = طرحواره درمانی هیجانی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 27-36

حانیه محمدی؛ زهره سپهری شاملو؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد