کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری بدنی
ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 47-56

محمد علی بشارت؛ مرضیه مسعودی؛ مسعود غلامعلی لواسانی