کلیدواژه‌ها = ناگویی هیجانی
آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم

دوره 11، شماره 41، مهر 1395، صفحه 17-26

محمد علی بشارت؛ الهه حافظی؛ علی مقدم زاده


ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 47-56

محمد علی بشارت؛ مرضیه مسعودی؛ مسعود غلامعلی لواسانی